Hlásenie porúch

Hlásenie porúch na vodovodných a kanalizačných sieťach - stála služba:

043/5885 617
043/2388 507; 2388 501

0917 516 477