Plánované a neplánované odstávky

  • Dňa 06.06.2018 bude prerušená dodávka pitnej vody v obci Zábiedovo v smere od OcÚ k Makoviskám z dôvodu opravy poruchy na vodovodnom potrubí.
  • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo oznamuje všetkým občanom, podnikateľom – s prevádzkami a návštevníkom na ul. Hviezdoslavova a Hviezdoslavovo námestie v Námestove že dňa 15.5.2018 v utorok bude v čase od 8:00 do cca 11:00 hod. obmedzená dodávka pitnej vody z dôvodu opravných prác na vodovodnom potrubí.
  • Dňa 04.05.2018 od 08:00 hod. do cca 13:00 hod. v obci Liesek prerušená dodávka pitnej vody na ul. Oravická z dôvodu opravy poruchy na vodovodnom potrubí pri dome s.č. 58.
  • Dňa 03.05.2018 od 08:00 hod. do odvolania bude v obci Nižná nad Oravou (s výnimkou časti Malá Orava) prerušená dodávka pitnej vody z dôvodu opravy poruchy na vodovodnom potrubí.
  • Dňa 23.03.2017 sa v obci Hruštín uskutoční plánovaná odstávka vody z verejného vodovodu v čase od 08:30 hod. do cca 13.00 hod. z dôvodu opravy vodovodného potrubia. Odstavený úsek bude: MŠ, ZŠ, predajňa Jednota, časť ulice Hlavná, ulica Zamost.
  • Dňa 20.02.2018 sa v obci Oravský Podzámok uskutoční plánovaná odstávka vody z verejného vodovodu v čase od cca 08:30 hod. do cca 13.00 hod. z dôvodu opravy vodovodného potrubia. Odstavený úsek bude: od Štátnych lesov s.č.13  smer Široká – popri hlavnej ceste.