Cena vodného a stočného

Ceny vodného a stočného na rok 2018

 

 

Prepočet s DPH
  €/m3 €/m3 €/liter
 

 

Rozhodnutie ÚRSO č. 0207/2017/V zo dňa 24.02.2017 

s účinnosťou od 01.03.2017

   
Vodné 1,0353 1,2424 0,0012
 

Rozhodnutie ÚRSO č. 0010/2018/V zo dňa 02.07.2018 

s účinnosťou od 10.07.2018

   
Stočné 1,1416 1,3699 0,0014
Vodné a stočné spolu 2,1769 2,6123 0,0026

 

Pre výpočet množstva vôd z povrchového odtoku z nehnuteľností odvádzaných do verejnej kanalizácie na rok 2018 sa použije v zmysle vyhlášky MŽP SR č.397/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie rokov 2013–2017.

Priemerný ročný úhrn atmosferických zrážok za obdobie 2013– 2017

Priemer zrážok za obdobie 2013 - 2017
Druh zrážok sneh dážď spolu
Lokalita /mm/
Dolný Kubín 157 734 891
Horná Lehota 196 661 857
Námestovo 189 600 789
Nižná nad Oravou 184 654 838
Oravská Lesná 379 811 1190
Trstená 207 714 921
Tvrdošín 177 661 838
Zuberec 231 853 1084