Ochrana osobných údajov

Na tejto podstránke zverejňujeme informácie pre zákazníkov o tom, ako Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., nakladá s osobnými údajmi odberateľov. Viac informácií ziskate vo zverejnených prílohách.

Ochrana osobných údajov - informácie a poučenie pre zákazníkov (PDF)

Zákon č. 122/2013 o ochrane odobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (PDF)