The News

Oznámenie

 Vážení zákazníci,

 

dovoľujeme si vás informovať, že naša spoločnosť zrušila niektoré opatrenia ktoré boli prijaté v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19 na zabezpečenie maximálnej ochrany zamestnancov OVS, a. s. pred infikovaním a na minimalizáciu rizík šírenia nákazy.

 

V zmysle Dodatku č. 2 k príkazu generálneho riaditeľa č. 2/2020, vydaného dňa 25.05.2020:

  • Zákaznícke centrum a všetky prevádzky budú pre verejnosť otvorené;

  • Ruší sa obmedzenie vykonávaných prác. Opätovne sa vykonávajú plánované opravy verejných vodovodov a kanalizácií, realizácia vodovodných prípojok a pripojení na verejný vodovod, realizácia kanalizačných prípojok a pripojení na verejnú kanalizáciu;
  • Oddelenie laboratórií vykonáva svoju činnosť štandardne bez obmedzení.

Platnosť a účinnosť príkazu: od 25.05.2020 do odvolania.

Naďalej, prosím, dodržujte platné opatrenia RÚ VZ SR, MZ SR a Ústredného krízového štábu.