2012

Zmluvy a informácie o objednávkach a faktúrach za rok 2012

Názov a číslo zmluvy (číslo objednávky, faktúry)

Dodávateľ (odberateľ), adresa, IČO

Predmet zmluvy

Hodnota predmetu zmluvy v € (vrátane DPH)

Dátum uzavretia zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy 

Dátum ukončenia zmluvy 

Zmluva o postúpení investičných práv a povinností s obcou Breza 

Obec Breza, Grúnik 56, 02953 Breza; IČO: 00314412

postúpenie investičných práva a povinností

0,00

 23.02.2012

27.02.2012 

Dodatok č.2 k mandátnej zmluve č.8/2010/MZ/DK

SVS-inžiniering, s.r.o., Oravská 8557/22, 01001 Žilina, IČO: 36426687

doplnenie a zmena dohodnutých

0,00

 20.01.2012

 27.02.2012

-

Kúpna zmluva č.117/2012 - informácia

JOSU-združenie, Zuberec č.283,    027 32 Zuberec

Kúpa vodovodného potrubia HDPE DN 110, dĺžka 58 m

 1,00

 23.02.2012

 30.03.2012

 -

Zmluva o nájme č. 51/2012

Obec Liesek, Obecný úrad, 027 12 Liesek, IČO: 00 314 617

Prenájom verejného majetku ul.Tichá, HDPE DN 110, dĺžka 192,95 m

 1,00/rok

 01.02.2003

 30.03.2003

 -

Dohoda o zneškodnení odpadov č. 44/2012

Technické služby mesta Námestovo, Priemyslu č. 560, 029 01 Námestovo, IČO: 30222281

likvidácia odpadu

v zmysle zmluvných cien

 04.01.2012

 30.03.2012

 -

Zmluva o zriadení vecného bremena č.272/N/2012

SR-Štátne lesy TNP, Tatranská Lomnica č. 66, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 31966977

zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve

 2929,00

 09.01.2012

 30.03.2012

 -

Zmluva o užívaní skládky Jurčov Laz Tvrdošín č. 501/2012

Technické služby mesta Tvrdošín, 027 44 Tvrdošín, IČO: 490628

likvidácia odpadu

v zmysle zmluvných cien

 01.02.2012

 30.03.2012

 -

Zmluva o budúcej zmluve č. 50/2012

Obec Mútne, 02963 Mútne 194, IČO: 00314668

budúce prevádzkovanie Mútne - záchyt prameňov Randová

 1,00/rok

 27.01.2001

 30.03.2012

 -

Zmluva o budúcej zmluve č. 44/2012

Obec Kraľovany, 02751 Kraľovany 186, IČO: 00314561

budúce prevádzkovanie Kanalizácia a ČOV Kraľovany - 2.etapa

 1,00/rok

 24.01.2001

 30.03.2012

 -

Rámcová zmluva o zriaďovaní a vedení vkladových účtov č.14/OBP-TV/2012

J&T BANKA, a.s., Dvořákovo nábrežie 8, 01102 Bratislava, IČO: 35964693 

rámcová zmluva o zriaďovaní a vedení vkladových účtov

 0,00

 01.03.2012

 30.03.2012

 -

Dodatok č.2 ku zmluve o dielo č. 79/2010

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina, IČO: 36672297

aktualizácia príloh ZOD

 0,00

 23.02.2012

 30.03.2012

 -

Dodatok k zmluve o poskytovaní servisných služieb

Marián Lúčan AUTO UNIVER-SERVIS, 03496 Valaská Dubová 89, IČO: 37039806

predĺženie zmluvy

0,00

19.01.2012

30.03.2012

31.12.2012

Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 31.10.2008 o poskytovaní čistiacich a upratovacích prác

Helena Paluga HEPA-SERVIS, Vyšnokubínska 203/171, 02601 Vyšný Kubín, IČO: 103633106

poskytovanie čistiacich a upratovacích prác

 1025,74/mesiac

 02.01.2012

30.03.2012

-

Dodatok č.2 ku kúpnej zmluve

Cestné stavby Liptovský Mikuláš, 1. mája 724, 03180 Liptovský Mikuláš, IČO: 31563732

predĺženie zmluvy

 0,00

 

30.03.2012

31.12.2012

Dodatok č.1/2012 k zmluve zo dňa 09.01.2007

Poľnohospodárske družstvo Ludrová, 03471 Ludrová, IČO: 00195693

drvené kamenivo

 viď. dodatok

04.01.2012 

30.03.2012

-

Zmluva uzavretá podľa zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č.19/2012 - informácia

Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka, 02964 Oravská Jasenica 141, IČO: 37810308

Dodávka vody, odvádzanie odpadovej vody

 -

 01.01.2012

 30.03.2012

 -

Zmluva uzavretá podľa zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č.20/2012 - informácia

Základná škola s materskou školou, 026 01 Malatiná 70, IČO: 37813609

Dodávka vody

 -

 01.01.2012

 30.03.2012

 -

Zmluva uzavretá podľa zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č.24/2012 - informácia

Základná škola Rudolfa Dilonga, Hviezdoslavova 823/7, 02801 Trstená, IČO: 30232180  

Dodávka vody, odvádzanie odpadovej vody 

 -

 01.01.2012

 30.03.2012

-

Zmluva uzavretá podľa zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 26/2012 - informácia

Základná škola Petra Škrabáka, M.Hattalu 2151, 02601 Dolný Kubín, IČO: 37808796

Dodávka vody, odvádzanie odpadovej vody

 -

 01.01.2012

 30.03.2012

 -

Zmluva uzavretá podľa zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách číslo 27/2012 - informácia

Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Hviezdoslavovo nám. 11, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36145050

Dodávka vody, odvádzanie odpadovej vody

 -

 01.01.2012

 30.03.2012

 -

Zmluva uzavretá podľa zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č.28/2012 - informácia

Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Hviezdoslavovo nám. 11, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36145050

Dodávka vody

 -

 01.01.2012

 30.03.2012

 -

Zmluva uzavretá podľa zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č.30/2012 - informácia

Stredná zdravotnícka škola, M. Hattalu 2149, 02601 Dolný Kubín, IČO: 00607045

Dodávka vody, odvádzanie odpadovej vody

 -

 01.01.2012

 30.03.2012

 -

Zmluva uzavretá podľa zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č.31/2012 - informácia

Stredná zdravotnícka škola, M. Hattalu 2149, 02601 Dolný Kubín, IČO: 00607045

Dodávka vody, odvádzanie odpadovej vody

 -

 01.01.2012

 30.03.2012

 -

Zmluva uzavretá podľa zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č.37/2012 - informácia

Domov sociálnych služieb azariadenie pre seniorovTvrdošín, Medvedzie 136, 02744 Tvrdošín, IČO: 00632783

Dodávka vody, odvádzanie odpadovej vody

 -

 01.01.2012

 30.03.2012

 -

Zmluva uzavretá podľa zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č.38/2012 - informácia

Domov sociálnych služieb azariadenie pre seniorovTvrdošín, Medvedzie 136, 02744 Tvrdošín, IČO: 00632783

Dodávka vody, odvádzanie odpadovej vody

 -

 01.01.2012

 30.03.2012

 -

Zmluva uzavretá podľa zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č.72/2012 - informácia

Obec Nižná,Nová Doba 506, 02743 Nižná, IČO: 00314984

Dodávka vody, odvádzanie odpadovej vody

 -

 01.02.2012

 30.03.2012

 -

Zmluva uzavretá podľa zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č.73/2012 - informácia

Technické služby Nižná, Hviezdoslavova 330, 02743 Nižná, IČO: 31917071

Dodávka vody, odvádzanie odpadovej vody

 -

 01.02.2012

 30.03.2012

 -

Zmluva uzavretá podľa zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č.74A/2012 - informácia

Ľubica Čuchorová, Nová Doba 489/17, 02743 Nižná, IČO: 40609081, Technické služby Nižná, Hviezdoslavova 330, 02743 Nižná, IČO: 31917071

Dodávka vody, odvádzanie odpadovej vody

 -

 01.02.2012

 30.03.2012

 -

Zmluva uzavretá podľa zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č.75A/2012 - informácia

Ľubica Čuchorová, Nová Doba 489/17, 02743 Nižná, IČO: 40609081, Technické služby Nižná, Hviezdoslavova 330, 02743 Nižná, IČO: 31917071

Dodávka vody, odvádzanie odpadovej vody

 -

 01.02.2012

 30.03.2012

 -

Zmluva uzavretá podľa zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č.81/2012 - informácia

Technické služby mesta Námestovo, Miestneho priemyslu 560, 02901 Námestovo, IČO: 30222281

Dodávka vody, odvádzanie odpadovej vody

 -

 01.01.2012

 30.03.2012

 -

Zmluva uzavretá podľa zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č.86/2012 - informácia

Obec Istebné, 02753 Istebné142, IČO: 00314528 

Dodávka vody

 -

 01.02.2012

 30.03.2012

 -

Zmluva uzavretá podľa zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č.88/2012 - informácia

Obec Vavrečka, Vavrečka 203, 029 01 Vavrečka, IČO: 00314951

Dodávka vody

 -

 01.02.2012

 30.03.2012

 -

Zmluva uzavretá podľa zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č.115/2012 - informácia

Z-NÁVRAT centrum, n.o., Nová cesta 385, 02942 Bobrov, IČO: 37905929

Dodávka vody, odvádzanie odpadovej vody

 -

 01.03.2012

 30.03.2012

 -

Zmluva uzavretá podľa zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách číslo 131/2012 - informácia

Obec Leštiny, Leštiny 22, 02601 Dolný Kubín; IČO: 00314609

Dodávka vody

-

01.04.2012

 -

 -

Zmluva uzavretá podľa zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách číslo 136/2012 - informácia

Obec Suchá Hora, 02713 Suchá Hora 252; IČO: 00314871 

Dodávka vody

 -

01.04.2012

 -

 -

Zmluva o postúpení investičných práv č. 130/2012

Obec Novoť, 02955 Novoť 285, IČO: 00314692

Postúpenie práv na investičnú akciu: Rozšírenie vodovodu

 0,00

 02.04.2012

 03.04.2012

 -

Dodatok č.1 k zmluve o nájme  č. 129/2012

Obec Pucov, 02601 Pucov 214, IČO: 00314820

Prenájom verejného vodovodu, lokality Mraznica 1, Mraznica 2 a Do Járku

 0,03

 02.04.2012

 03.04.2012

 -

Zmluva o dielo č. 133/2012

JK-Rzostav, s.r.o., Matúškova 2575, 02601 Dolný Kubín; IČO: 36662461

oprava asfaltových povrchov

 viď.zmluva

 16.04.2012

 17.04.2012

 31.12.2013