2011

Nájomná zmluva č. 213/2011Zmluvy a informácie o objednávkach a faktúrach za rok 2011

Názov a číslo zmluvy (číslo objednávky, faktúry)

Dodávateľ (odberateľ), adresa, IČO

Predmet zmluvy

Hodnota predmetu zmluvy (vrátane DPH)

Dátum uzavretia zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy 

Dátum ukončenia zmluvy 

Zmluva o dielo č.09-02190

Hydrocoop s.r.o., Dobšinského 32, 811 05 Bratislava 1;    IČO: 31336949

Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie na stavbu "Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná“

 37521,60

 08.02.2011

 10.02.2011

 -

Zmluva o postúpení inv.práv č.302/2011

Obec Vyšný Kubín, Hviezdoslav.ul.117/5, IČO:00649058

Stanovenie podmienok nájmu a budúceho prevádzkovania stavby:"Jasenová-Vyšný Kubín- Dolný Kubín-splašková kanalizácia".

 1,00/rok

 10.02.2011

 12.02.2011

 -

Zmluva o bud.náj.zmluve-č.109/2011

Obec Vyšný Kubín, Hviezdoslav.ul.117/5, IČO:00649058

Stanovenie podmienok nájmu a budúceho prevádzkovania stavby:"Jasenová-Vyšný Kubín- Dolný Kubín-splašková kanalizácia".

 1,00/rok

 10.02.2011

 12.02.2011

 -

Zmluva o bud.náj.zmluve-č.185/2011

Obec Suchá Hora 252, 027 13, IČO:00314871

 Stanovenie podmienok nájmu a budúceho prevádzkovania stavby:"Suchá Hora,splašková kanalizácia".

 0,00

 08.09.2011

 12.09.2011

 -

Zmluva o nájme č.207/2011

Obec Suchá Hora 252, 027 13, IČO:00314871

Stanovenie podmienok nájmu a prevádzkovania ver.vodov.

 

 14.03.2011

 16.03.2011

 -

Zmluva o poskytnutí techn.ekon.dát č.232/2011

Obec Suchá Hora 252, 027 13, IČO:00314871

Poskytnutie technicko-ekonom. dát a techn.údajov

 237,00

 08.09.2011

 12.09.2011

 -

Zmluva o bud.kúpnej zmluve č. 296/2011

Obec Zákamenné, 029 54 Zákamenné č. 1002, IČO:00315001

Záväzok uzavarieť Kúpnu zmluvu na ver.kanalizáciu

 

 26.07.2011

 28.7.2011

 -

Zmluva o bud.náj.zmluve č.281/2011

Obec Kraľovany, 027 51 Kraľovany,   IČO: 00314561

Dohoda o uzatvorení bud.nájomnej zmluvy na stavbu "Kanalizácia a ČOV Kraľovany, I. etapa"

 

 04.07.2011

 06.07.2011

 -

Kúpna zmluva č. 225/2011

Mesto Námestovo, ul. Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo, IČO: 314676

Kúpa pozemkov

 627,53

 04.05.2011

 06.05.2011

 -

Zmluva o postúpení inv.práv č.113/2011

Mesto Námestovo, ul. Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo, IČO: 314676

Postúpenie invest.práv a povinností na uskutočnenie vodnej stavby "Vodovod a kanal.IBV Námestovo"

 

 03.10.2011

 05.10.2011

 -

Zmluva o bud.náj.zmluve-č.130/2011

Obec Dlhá n.Oravou, 027 55 Dlhá nad Oravou 250, IČO: 00314447

Stanovenie podmienok nájmu a prevádzkovania stavby:"Rozšírenie vodovodu v lokalite Pod Jazerom, Dlhá n.Oravou"

 1,00/rok

22.02.2011 

 24.02.2011

 -

Zmluva o postúpení inv.práv č.150/2011

Obec Breza, 029 53 Breza, IČO: 00314412

Postúpenie invest.práv a povinností na uskutočnenie vodnej stavby "Rekonštrukcia vodovodu Breza"

 

 04.03.2011

 07.03.2011

 -

Zmluva o postúpení inv.práv č.280/2011

Obec Pucov, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314820

Postúpenie invest.práv a povinností na uskutočnenie vodnej stavby "Rozšírenie vodovodu v obci Pucov"

 

 04.07.2011

 06.07.2011

 -

Zmluva o poskytnutí techn.ekon.dát č.269/2011

Obec Brezovica,Osloboditeľov 346,028 01 Trstená, IČO: 00314421

Poskytnutie technicko-ekonom. dát a techn.údajov

 248,29

 23.06.2011

 27.06.2011

 -

Dodatok č.2 k zmluve o nájme č. 175/2011

Obec Lokca, 029 51 Lokca č. 3, IČO: 00314625

Nájom majetku "Lokca - ulica pri kostole:SO 03 Vodovod"

 

 15.03.2011

17.03.2011 

-

Zmluva o bud.náj.zmluve-č.374/2011

Obec Lokca, 029 51 Lokca č. 3, IČO: 00314625

Stanovenie podmienok nájmu a prevádzkovania "Vodovod a kanalizácia pre IBV Pod košariská-Lokca, SO 02 splašková kanalizácia"

 1,00/rok

 03.10.2011

05.10.2011

Zmluva o postúpení inv.práv č.385/2011

Obec Zázrivá, 027 05 Zázrivá, Stred 409, IČO: 00315010

Postúpenie invest.práv a povinností na vybudovanie kanalizácie

 

 12.10.2011

15.10.2011 

Zmluva o bud.náj.zmluve-č.390/2011

Obec Hruštín, 029 52 Hruštín, Kultúrna 468/2, IČO: 00314501

Stanovenie podmienok nájmu a prevádzkovania "IBV Hruštín, m.č.Vaňovka-Hrady""

 1,00/rok

 04.10.2011

06.10.2011 

Zmluva o bud.náj.zmluve-č.391/2011

Obec Hruštín, 029 52 Hruštín, Kultúrna 468/2, IČO: 00314501

Stanovenie podmienok nájmu a prevádzkovania "IBV Hruštín-Kutina, vodov.sieť""

 1,00/rok

 04.10.2011

06.10.2011 

Zmluva o bud.náj.zmluve-č.392/2011

Obec Hruštín, 029 52 Hruštín, Kultúrna 468/2, IČO: 00314501

Stanovenie podmienok nájmu a prevádzkovania "IBV Hruštín-Pod Uhliskom, vodov.sieť"

 1,00

 04.06.2011

 06.06.2011

 -

Zmluva o bud.náj.zmluve-č.414/2011

Obec Zázrivá, 027 05 Zázrivá, Stred 409, IČO: 00315010

Stanovenie podmienok nájmu a prevádzkovania "Kanalizácia a ČOV"

 1,00

 26.10.2011

 28.10.2011

 -

Zmluva o bud.náj.zmluve-č.415/2011

Obec Zázrivá, 027 05 Zázrivá, Stred 409, IČO: 00315010

Stanovenie podmienok nájmu a prevádzkovania "Kanalizácia a ČOV"

 1,00

 26.10.2001

28.10.2011 

 -

Kúpna zmluva č. 292/2011

Obec Vasiľov, 029 51 Vasiľov, IČO: 00314943

Kúpa nehnuteľností

 23,24

 28.06.2011

30.06.2011 

 -

Zmluva o bud.náj.zmluve-č.416/2011

Obec Vasiľov, 029 51 Vasiľov, IČO: 00314943

Stanovenie podmienok nájmu a prevádzkovania "IBV Sihla-Vasiľov, kanalizácia"

 1,00

 05.10.2011

06.10.2011 

 -

Dodatok č.1 k zmluve o nájme č. 197/2011

Obec Zuberec, 027 32 Zuberec, Hlavná 289, IČO:00315036

Nájom majetku "Zuberec - Milotínska ul.,vodovod""

 

 31.12.2010

 03.01.2011

 -

Zmluva o bud.náj.zmluve-č.417/2011

Obec Zuberec, 027 32 Zuberec, Hlavná 289, IČO:00315036

Stanovenie podmienok nájmu a prevádzkovania "Zuberec-vodov. Za Žleby"

 1,00

 26.10.2011

 27.10.2011

 -

Zmluva o bud.náj.zmluve-č.429/2011

Obec Lomná, 029 54 Krušetnica, Lomná 22, IČO:314633

Stanovenie podmienok nájmu a prevádzkovania "Lomná-kanalizácia-Lokalita Za vodou, II. etapa"

 1,00

 26.10.2011

 27.10.2011

 -

Inominátna zmluva č.479/2011

Obec Liesek, 027 12 Liesek, IČO: 00314617

Zabezpečenie financovania stavby "Liesek-ul. Tichá-Rozšírenie vodovodu"

 5007,45

 27.12.2011

 28.12.2011

 -

Zmluva o bud.náj.zmluve-č.495/2011

Obec Liesek, 027 12 Liesek, IČO: 00314617

Stanovenie podmienok nájmu a prevádzkovania "Liesek-ul. Tichá-Rozšírenie vodovodu"

 1,00

 27.12.2011

 28.12.2011

 -

Zmluva o bud.náj.zmluve-č.504/2011

Obec Habovka, 027 32 Habovka 266, IČO: 00314471

Stanovenie podmienok nájmu a prevádzkovania "Rozšírenie vodovodu - ul. Blatná, Habovka"

 1,00

 26.10.2011

 27.10.2011

 -

Zmluva o postúpení inv.práv č.432/2011

Obec Klin, 029 41 Klin, IČO: 00314544

Postúpenie invest.práv a povinností na uskutočnenie vodnej stavby "Klin, Gromadova ul., vodovodné potrubie"

 

 04.11.2011

 07.11.2011

 -

Zmluva o bud.náj.zmluve-č.402/2011

Obec Klin, 029 41 Klin, IČO: 00314544

Dohoda o uzatvorení bud.nájomnej zmluvy na stavbu "Klin-rozšírenie kanal. a vodovodu, Pod Grapou-kanalizácia"

 1,00

 19.10.2011

21.10.2011 

 -

Zmluva o bud.náj.zmluve-č.403/2011

Obec Klin, 029 41 Klin, IČO: 00314544

Dohoda o uzatvorení bud.nájomnej zmluvy na stavbu "Klin-rozšírenie kanal. a vodovodu, Pod Grapou-rozvod vody"

 1,00

 12.10.2011

 14.10.2011

 -

Zmluva o bud.náj.zmluve-č.404/2011

Obec Klin, 029 41 Klin, IČO: 00314544

Dohoda o uzatvorení bud.nájomnej zmluvy na stavbu "Klin-rozšírenie kanal. a vodovodu, Kúnova ul.-rozvod vody"

 1,00

 12.10.2011

 14.10.2011

 -

Kúpna zmluva č. 293/2011

Obec Or.Jasenica, 029 64 Or.Jasenica,IČO: 00314714

Kúpa nehnuteľností

 70,00

 23.06.2011

 27.06.2011

 -

Zmluva o bud.náj.zmluve-č.406/2011

Obec Or.Jasenica, 029 64 Or.Jasenica,IČO: 00314714

Stanovenie podmienok nájmu a prevádzkovania "Or.Jasenica-vodovod"

 1,00

 18.10.2011

20.10.2011 

 -

Zmluva o bud.náj.zmluve-č.409/2011

Obec Or. Podzámok, 027 41 Or. Podzámok 61,IČO: 00314731

Stanovenie podmienok nájmu a prevádzkovania "IBV Stodolisko-vodovod"

 1,00

 25.10.2011

 27.10.2011

 -

Zmluva o bud.náj.zmluve-č.410/2011

Obec Babín, 029 52 Babín 50, IČO: 00314382

Stanovenie podmienok nájmu a prevádzkovania Babín-kanalizácia

 1,00

 05.10.2011

 07.10.2011

 -

Zmluva o postúpení inv.práv č.418/2011

Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslav.nám.1651/2, IČO: 00314463

Postúpenie invest.práv a povinností na uskutočnenie vodnej stavby "Rozšírenie kanal. IBV Nad Brehmi- Za Stráňou,D.Kubín"

 

 14.11.2011

 16.11.2011

 -

Dodatok č.1 k zmluve o nájme zo dňa 3.3.2005, č. 457/2011

Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslav.nám.1651/2, IČO: 00314463

Zmluva o nájme-Kanalizácia,ul.Hurbanova

 0,04/rok

 01.12.2011

 02.12.2011

 -

Zmluva o postúpení inv.práv č.220/2011

Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslav.nám.1651/2, IČO: 00314463

Postúpenie invest.práv a povinností na uskutočnenie vodnej stavby "Stav.-techn.úpravy Hviezdosl.nám.-rekonštr.vodov. siete a prípojky"

 

 30.12.2010

 03.01.2011

 -

Dodatok č.1 k zmluve o nájme zo dňa 20.7.2005,č. 458/2011

Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslav.nám.1651/2, IČO: 00314463

Zmluva o nájme

 0,04/rok

 01.12.2011

 02.12.2011

 -

Zmluva o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru č. 126/2011

Združenie Biela Orava, IČO: 37804332

Kúpa nehnuteľností-byt, garáž v k.ú.Námestovo

 31192,00

 25.02.2011

 28.02.2011

 -

Zmluva o prevzatí objektov R3 Trstená-obchvat, č. 394/2011

NDS, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava,IČO: 35919001

Odovzdanie a prevzatie objektov v k.ú. Tvrdošín a Trstená

 561965,88

 24.10.2011

 26.10.2011

 -

Zmluva o dielo č. 318/2011

Správa ciest ŽSK, M.Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO: 420545704

Úprava povrchu cesty v Kraľovanoch

 20390,40

 03.08.2011

 05.08.2011

 -

Nájomná zmluva č. 201/2011

ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31364501

Nájom pozemkov

 300,00

 28.04.2011

 29.04.2011

 -

Zmluva o bud.zmluve č. 206/2011

ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31364501

Zriadenie vecného bremena

 416,00

 09.05.2011

11.05.2011 

 -

Nájomná zmluva č. 213/2011

Lesy SR, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Prenájom pozemk.nehnuteľností, k.ú. Slanica

462,00/rok

 13.06.2011

15.06.2011 

 -

Zmluva o nájme č. 132/2011

Obec Rabča, 029 44 Rabča, IČO: 00314838

Stanovenie podmienok nájmu a prevádzkovania Rabča-kanalizácia

 

 28.04.2011

29.04.2011 

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácia o zmluvách 2011

Informácia o faktúrach 2011