Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 25.05.2018 a sú súčasťou zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou.

Všeobecné obchodné podmienky platné od 25.05.2018