Zákazníci

Cena vodného a stočného

Ceny vodného a stočného na rok 2019

 

 

Prepočet s DPH
  €/m3 €/m3 €/liter
 

 

Rozhodnutie ÚRSO č. 0207/2017/V zo dňa 24.02.2017 

s účinnosťou od 01.03.2017

   
Vodné 1,0353 1,2424 0,0012
 

Rozhodnutie ÚRSO č. 0007/2019/V zo dňa 22.07.2019 

s účinnosťou od 07.08.2019

   
Stočné 1,2075 1,4490 0,0014
Vodné a stočné spolu 2,2428 2,6914 0,0027

 

Pre výpočet množstva vôd z povrchového odtoku z nehnuteľností odvádzaných do verejnej kanalizácie na rok 2020 sa použije v zmysle vyhlášky MŽP SR č.397/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie rokov 2015–2019.

Priemerný ročný úhrn atmosferických zrážok za obdobie 2015– 2019

Priemer zrážok za obdobie 2015 - 2019
Druh zrážok sneh dážď spolu
Lokalita /mm/
Dolný Kubín 149 680 829
Horná Lehota 173 694 867
Námestovo 179 608 787
Nižná nad Oravou 168 680 848
Oravská Lesná 384 835 1219
Trstená 187 703 890
Tvrdošín 157 678 835
Zuberec 210 856 1066