Cena za pripojenie na verejnú kanalizáciu

Cena za pripojenie na verejnú kanalizáciu, ktorú schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodnutím č. 0040/2024/V-KA zo dňa 07.05.2024 je platná od 13.05.2024. Maximálna cena za pripojenie na verejnú kanalizáciu s vnútorným priemerom do DN 200 mm vrátane je 756,01 € bez dane z pridanej hodnoty.

Aktuality OVS

OVS - 2025 05 foto kanalizacia pripojte sa

Pripojte sa na kanalizáciu

Občania, producenti odpadových vôd z obcí Žaškov, Párnica, Dlhá nad Oravou.
2024_05_brezovica_foto_pred_02_lite

Výstavba kanalizácie v obci Brezovica

Začína sa výstavba verejnej kanalizácie
OVS - 2025 04 foto kanalizacia pripojka potrubie

Cena za pripojenie na verejnú kanalizáciu

Cena za pripojenie na verejnú kanalizáciu, ktorú schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Oravská vodárenská spoločnosť - ovs.sk

Rekonštrukcia vodojemu Sihelné

Rekonštrukcia vodojemu Sihelné
Oravská vodárenská spoločnosť - ovs.sk

Svetový deň vody

Svetový deň vody, ktorý sa od roku 1993 každoročne koná 22. marca, je každoročným podujatím OSN …
Oravská vodárenská spoločnosť - ovs.sk

Pripojte sa do kampane i vy

Krátky popis kampane …

Oravská vodárenská spoločnosť

Poruchy a odstávky

29.05.2024
Zábiedovo

Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Tvrdošín oznamuje odberateľom pitnej vody v obci Zábiedovo, že dňa 29. 05. 2024 od 08:30 hod. bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody a to až do skončenia nevyhnutných prác. Oznámenie je v zmysle §32 Zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za prípadné vzniknuté komplikácie a problémy v dodávke pitnej vody sa vopred ospravedlňujeme a za pochopenie ďakujeme.

24.05.2024
Námestovo, ul. Mlynská

Oravská vodárenská spoločnosť a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo oznamuje občanom, podnikateľským prevádzkam a subjektom ako odberateľom pitnej vody v Námestove na ul. Mlynská že dňa 24. 05. 2024 od 8:00 hod bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody a to až do skončenia nevyhnutných prác. Predpoklad ukončenia prác do 14:00 hod. Oznámenie je v zmysle §32 Zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za vzniknuté problémy sa vopred ospravedlňujeme a za pochopenie ďakujeme.

 

23.05.2024
Liesek, dolná časť

Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Tvrdošín oznamuje odberateľom pitnej vody v obci Liesek, dolná časť obce, že dňa 23. 05. 2024 od 8.30 hod. bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody a to až do skončenia nevyhnutných prác. Oznámenie je v zmysle §32 Zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

23.05.2024
Štefanov, Dolný Štefanov

Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Tvrdošín oznamuje odberateľom pitnej vody v obci Štefanov, časť Dolný Štefanov, že dňa 23. 05. 2024 od 8.30 hod. bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody a to až do skončenia nevyhnutných prác. Oznámenie je v zmysle §32 Zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.