Cena za pripojenie na verejnú kanalizáciu

Cena za pripojenie na verejnú kanalizáciu, ktorú schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodnutím č. 0040/2024/V-KA zo dňa 07.05.2024 je platná od 13.05.2024. Maximálna cena za pripojenie na verejnú kanalizáciu s vnútorným priemerom do DN 200 mm vrátane je 756,01 € bez dane z pridanej hodnoty.

Aktuality OVS

cisterna

Jasenová, Vyšný Kubín a Dolný Kubín (časť Banisko)

III. regulačný stupeň
2024_07_web_choc_pramen_foto

Prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu

Poškodenie vodného zdroja „Pod Chočom“. (aktuálne informácie k 16. 07. 2024/utorok)
2024_06_voda_vseobecne

Oznámenie

Oznámenie. Obmedzenie služieb zákazníkom počas dňa 28. 06. 2024 (piatok).
2024_05_web_namestovo_polom

Oprava vodovodu v Námestove

Bezvýkopová oprava na ulici Polom
2024_07_web_choc_pramen_foto

Pripojte sa na kanalizáciu

Občania, producenti odpadových vôd z obcí Žaškov, Párnica, Dlhá nad Oravou.
2024_05_brezovica_foto_pred_02_lite

Výstavba kanalizácie v obci Brezovica

Začína sa výstavba verejnej kanalizácie
OVS - 2025 04 foto kanalizacia pripojka potrubie

Cena za pripojenie na verejnú kanalizáciu

Cena za pripojenie na verejnú kanalizáciu, ktorú schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Oravská vodárenská spoločnosť - ovs.sk

Rekonštrukcia vodojemu Sihelné

Rekonštrukcia vodojemu Sihelné
Oravská vodárenská spoločnosť - ovs.sk

Svetový deň vody

Svetový deň vody, ktorý sa od roku 1993 každoročne koná 22. marca, je každoročným podujatím OSN …

Oravská vodárenská spoločnosť

Poruchy a odstávky

12.07.2024
Jasenová, Vyšný Kubín a Dolný Kubín (časť Banisko)

Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Dolný Kubín oznamuje odberateľom pitnej vody v meste Dolný Kubín, sídlisko Banisko (časť), Vyšný Kubín, Jasenová, že odo dňa 12. 07. 2024 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia zapríčinenou poškodením vodného zdroja „pod Chočom“ odstavená dodávka pitnej vody a to až do skončenia nevyhnutných prác. Oznámenie je v zmysle §32 Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za vzniknuté problémy a za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody sa vopred ospravedlňujeme a za pochopenie ďakujeme. Poruchu sa budeme snažiť odstrániť v čo najkratšom čase. Vzhľadom na vážnosť situácie bude odstránenie poruchy a obnovenie dodávky pitnej vody trvať niekoľko dní. Bol vyhlásený III. regulačný stupeň. Viac informácií sa dozviete v sekcii „Aktuality“.

09.07.2024
Chlebnice

Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Dolný Kubín oznamuje odberateľom pitnej vody v obci Chlebnice že dňa 09. 07. 2024 od 21:30 hod. bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody a to až do skončenia nevyhnutných prác.  Oznámenie je v zmysle §32 Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za vzniknuté problémy sa vopred ospravedlňujeme a za pochopenie ďakujeme.

04.07.2024
Dolný Kubín, Medzihradné, ul. Medzihradská

Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Dolný Kubín oznamuje odberateľom pitnej vody v meste Dolný Kubín Medzihradné, ul. Medzihradská, že dňa 07. 07. 2024 od 9:00 hod. bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody a to až do skončenia nevyhnutných prác.  Oznámenie je v zmysle §32 Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za vzniknuté problémy sa vopred ospravedlňujeme a za pochopenie ďakujeme.

03.07.2024
Dolný Kubín, Banisko

Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Dolný Kubín oznamuje odberateľom pitnej vody v meste Dolný Kubín, sídlisko Banisko, na ulici Chočská, Slnečná, Janoškova, Medzihradská, Hroboňová , že dňa 03. 07. 2024 od 8:00 hod. bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody a to až do skončenia nevyhnutných prác.  Oznámenie je v zmysle §32 Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za vzniknuté problémy sa vopred ospravedlňujeme a za pochopenie ďakujeme.