The News

Nové správy

22. marec - Svetový deň vody

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., oznamuje širokej verejnosti, že pri príležitosti Svetového dňa vody bude dňa 19.03.2020 v čase od 07:00 do 13:00 hod. preberať od záujemcov vzorky vôd z vlastných zdrojov občanov za účelom bezplatného stanovenia dusičnanov. Podrobnosti nájdete tu. 

Výsledky rozborov vzoriek si môžete pozrieť tu.

Vážení zákazníci, na základe vyhlásenia ústredného krízového štábu Slovenskej republiky v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) zo dňa 09.03.2020 si Vám dovoľujeme oznámiť, že preberanie vzoriek vôd z vlastných zdrojov, plánované pri príležitosti Svetového dňa vody na 19.03.2020, je zrušené. O náhradnom termíne zberu vzoriek Vás budeme včas informovať v priebehu 2. polroku 2020. Za pochopenie ďakujeme.

Informácie a pokyny

 !!! Informácie a pokyny v súvislosti s aktuálnou situáciou rizika nákazy pred infekciou !!!

Kampane

Oznámenie

 Vážení zákazníci,

 

dovoľujeme si vás informovať, že naša spoločnosť zrušila niektoré opatrenia ktoré boli prijaté v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19 na zabezpečenie maximálnej ochrany zamestnancov OVS, a. s. pred infikovaním a na minimalizáciu rizík šírenia nákazy.

 

V zmysle Dodatku č. 2 k príkazu generálneho riaditeľa č. 2/2020, vydaného dňa 25.05.2020:

  • Zákaznícke centrum a všetky prevádzky budú pre verejnosť otvorené;

  • Ruší sa obmedzenie vykonávaných prác. Opätovne sa vykonávajú plánované opravy verejných vodovodov a kanalizácií, realizácia vodovodných prípojok a pripojení na verejný vodovod, realizácia kanalizačných prípojok a pripojení na verejnú kanalizáciu;
  • Oddelenie laboratórií vykonáva svoju činnosť štandardne bez obmedzení.

Platnosť a účinnosť príkazu: od 25.05.2020 do odvolania.

Naďalej, prosím, dodržujte platné opatrenia RÚ VZ SR, MZ SR a Ústredného krízového štábu.

Z tlače

MY Oravské noviny - č. 27/2011

MY Oravské noviny - č. 30/2011

MY Oravské noviny - č. 31/2011

MY Oravské noviny - č. 33/2011

MY Oravské noviny - č. 34/2011

Ďalšie články...

  1. Zmena Vyhlášky