The News

Nové správy

22. marec - Svetový deň vody

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., oznamuje širokej verejnosti, že pri príležitosti Svetového dňa vody bude dňa 19.03.2020 v čase od 07:00 do 13:00 hod. preberať od záujemcov vzorky vôd z vlastných zdrojov občanov za účelom bezplatného stanovenia dusičnanov. Podrobnosti nájdete tu. 

Výsledky rozborov vzoriek si môžete pozrieť tu.

Vážení zákazníci, na základe vyhlásenia ústredného krízového štábu Slovenskej republiky v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) zo dňa 09.03.2020 si Vám dovoľujeme oznámiť, že preberanie vzoriek vôd z vlastných zdrojov, plánované pri príležitosti Svetového dňa vody na 19.03.2020, je zrušené. O náhradnom termíne zberu vzoriek Vás budeme včas informovať v priebehu 2. polroku 2020. Za pochopenie ďakujeme.

Informácie a pokyny

 !!! Informácie a pokyny v súvislosti s aktuálnou situáciou rizika nákazy pred infekciou !!!

Kampane

Oznam

Vážení zákazníci, v súvislosti s aktuálnou situáciou a prijatými opatreniami z dôvodu ochorenia COVID-19 si Vám dovoľujeme oznámiť, že preberanie vzoriek vôd z vlastných zdrojov, plánované pri príležitosti Svetového dňa vody je zrušené.

O náhradnom termíne zberu vzoriek Vás budeme včas informovať keď to pandemická situácia dovolí.

Za pochopenie ďakujeme.

Oznámenie

 

Vážení zákazníci,

dovoľujeme si vás informovať, že naša spoločnosť prijala nové opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19 na zabezpečenie maximálnej ochrany zamestnancov OVS, a. s. pred infikovaním a na minimalizáciu rizík šírenia nákazy.

V zmysle príkazu generálneho riaditeľa č. 8/2020 vydaného dňa 14. 10. 2020:

  • Od 15. 10. 2020 bude pre verejnosť uzatvorené celé zákaznícke centrum a všetky prevádzky OVS, a. s.. Požiadavky zákazníkov budú riešené prednostne elektronickou poštou alebo telefonicky,

Viac informácií v priloženom príkaze generálneho riaditeľa č. 08.

Ďalšie články...

  1. Z tlače
  2. Zmena Vyhlášky