The News

Nové správy

22. marec - Svetový deň vody

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., oznamuje širokej verejnosti, že pri príležitosti Svetového dňa vody bude dňa 19.03.2020 v čase od 07:00 do 13:00 hod. preberať od záujemcov vzorky vôd z vlastných zdrojov občanov za účelom bezplatného stanovenia dusičnanov. Podrobnosti nájdete tu. 

Výsledky rozborov vzoriek si môžete pozrieť tu.

Vážení zákazníci, na základe vyhlásenia ústredného krízového štábu Slovenskej republiky v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) zo dňa 09.03.2020 si Vám dovoľujeme oznámiť, že preberanie vzoriek vôd z vlastných zdrojov, plánované pri príležitosti Svetového dňa vody na 19.03.2020, je zrušené. O náhradnom termíne zberu vzoriek Vás budeme včas informovať v priebehu 2. polroku 2020. Za pochopenie ďakujeme.

Informácie a pokyny

 !!! Informácie a pokyny v súvislosti s aktuálnou situáciou rizika nákazy pred infekciou !!!

Kampane

Oznámenie

Vážení zákazníci,

dovoľujeme si vás informovať, že naša spoločnosť prijala ďalšie opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19 na zabezpečenie maximálnej ochrany zamestnancov OVS, a. s. pred infikovaním a na minimalizáciu rizík šírenia nákazy.

 

V zmysle Dodatku č. 1 príkazu generálneho riaditeľa č. 2/2020 vydaného dňa 31. 03. 2020:

  • Pre verejnosť sú uzatvorené všetky prevádzky. Požiadavky zákazníkov budú riešené elektronickou poštou alebo telefonicky,
  • Nebudú sa vykonávať nasledovné práce:

- plánované opravy verejných vodovodov a kanalizácií,
- realizácia vodovodných prípojok a pripojení na verejný vodovod,
- realizácia kanalizačných prípojok a pripojení na verejnú kanalizáciu.

  • V zmysle odporúčania „Úradu verejného zdravotníctva SR pre dodávateľov pitnej vody“ z 26. 03. 2020 z dôvodu zachovania kontinuity zásobovania pitnou vodou:

- oddelenie laboratórií bude pri výkone svojich činností dodržiavať základné hygienické pravidlá, eliminujú sa odberné miesta využívané verejnosťou a nahradia sa inými miestami,
- odber vzorky na žiadosť zákazníka sa uskutoční len v prípadne nevyhnutnej požiadavky, vopred sa dohodne postup odberu vzorky tak, aby sa minimalizovali osobné kontakty a riziká.

  • Platnosť a účinnosť od 31. 03. 2020 až do odvolania.

Z tlače

MY Oravské noviny - č. 27/2011

MY Oravské noviny - č. 30/2011

MY Oravské noviny - č. 31/2011

MY Oravské noviny - č. 33/2011

MY Oravské noviny - č. 34/2011

Ďalšie články...

  1. Zmena Vyhlášky