Kvalita vody

Monitorovanie kvality pitnej vody

 

Kontrola kvality pitnej vody vo vybraných ukazovateľoch podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 247/2017 Z.z.

 

Monitorovanie za rok 2022:

Výsledky monitorovania kvality pitnej vody okres Dolný Kubín,2022

Výsledky monitorovania kvality pitnej vody okres Námestovo,2022

Výsledky monitorovania kvality pitnej vody okres Tvrdošín,2022