Plánované a neplánované odstávky

 • Oravská vodárenská spoločnos,ť a.s. Dolný Kubín bude dňa 22.02.2024, t.j. vo štvrtok,vykonávať opravu verejného vodovodu v obci Veličná - časť Staré Revišné. Z uvedeného dôvodu môže dôjsť k obmedzeniu alebo prerušeniu dodávky vody pre Vašu nehnuteľnosť v čase od cca 09:00 hod. do odstránenia poruchy. Oznámenie v zmysle Zákona č.442/2002, § 32 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo oznamuje občanom, podnikateľským prevádzkam a subjektom ako odberateľom pitnej vody v Námestove v areáli priemyselného parku “starý PUNCH„, že dňa 31.01.2024 od 9,00 hod. bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody a to až do skončenia nevyhnutných prác . Predpoklad ukončenia prác do 14,00 hod. Oznámenie v zmysle §32 Zákona č.442/2002 O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

  Za vzniknuté problémy sa vopred ospravedlňujeme a za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnos,ť a.s. Dolný Kubín bude dňa 19.01.2024 t.j. v piatok vykonávať opravu verejného vodovodu v obci Chlebnice. Z uvedeného dôvodu môže dôjsť k obmedzeniu alebo prerušeniu dodávky vody pre Vašu nehnuteľnosť v čase od cca 09:00 hod. do odstránenia poruchy. Oznámenie v zmysle Zákona č.442/2002, § 32 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
 • Oravská vodárenská spoločnos,ť a.s. Dolný Kubín bude dňa 19.01.2024 t.j. v piatok vykonávať opravu verejného vodovodu v Dolnom Kubíne, ul. Generála Svobodu. Z uvedeného dôvodu môže dôjsť k obmedzeniu alebo prerušeniu dodávky vody pre Vašu nehnuteľnosť v čase od cca 09:00 hod. do odstránenia poruchy. Oznámenie v zmysle Zákona č.442/2002, § 32 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
 • Oravská vodárenská spoločnos,ť a.s. Dolný Kubín bude dňa 17.01.2024 t.j. v stredu vykonávať opravu verejného vodovodu v obci Leštiny. Z uvedeného dôvodu môže dôjsť k obmedzeniu alebo prerušeniu dodávky vody pre Vašu nehnuteľnosť v čase od cca 09:00 hod. do odstránenia poruchy. Oznámenie v zmysle Zákona č.442/2002, § 32 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

 • Oravská vodárenská spoločnos,ť a.s. Dolný Kubín bude dňa 17.01.2024 t.j. v stredu vykonávať opravu verejného vodovodu vo Vyšnom Kubíne. Z uvedeného dôvodu môže dôjsť k obmedzeniu alebo prerušeniu dodávky vody pre Vašu nehnuteľnosť v čase od cca 09:00 hod. do odstránenia poruchy. Oznámenie v zmysle Zákona č.442/2002, § 32 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
 • Oravská vodárenská spoločnos,ť a.s. Dolný Kubín bude dňa 16.01.2024 t.j. v utorok vykonávať opravu verejného vodovodu vo Vyšnom Kubíne, časť od pohostinstva smerom na Leštiny. Z uvedeného dôvodu môže dôjsť k obmedzeniu alebo prerušeniu dodávky vody pre Vašu nehnuteľnosť v čase od cca 09:00 hod. do odstránenia poruchy. Oznámenie v zmysle Zákona č.442/2002, § 32 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
 • Oravská vodárenská spoločnos,ť a.s. Dolný Kubín bude dňa 16.01.2024 t.j. v utorok vykonávať opravu verejného vodovodu v Dolnom Kubíne, miestna časť Záskalie. Z uvedeného dôvodu môže dôjsť k obmedzeniu alebo prerušeniu dodávky vody pre Vašu nehnuteľnosť v čase od cca 09:00 hod. do odstránenia poruchy. Oznámenie v zmysle Zákona č.442/2002, § 32 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
 • Oravská vodárenská spoločnos,ť a.s. Dolný Kubín bude dňa 19.12.2023 t.j. v utorok vykonávať plánovanú opravu verejného vodovodu v Dolnom Kubíne na ul. Aleja Slobody. Z uvedeného dôvodu môže dôjsť k obmedzeniu alebo prerušeniu dodávky vody pre Vašu nehnuteľnosť v čase od cca 09:00 hod. do odstránenia poruchy. Oznámenie v zmysle Zákona č.442/2002, § 32 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
 • Oravská vodárenská spoločnos,ť a.s. Dolný Kubín bude dňa 12.12.2023 t.j. v utorok vykonávať plánovanú opravu verejného voovodu v Dolnom Kubíne, mestskej časti Záskalie. Z uvedeného dôvodu môže dôjsť k obmedzeniu alebo prerušeniu dodávky vody pre Vašu nehnuteľnosť v čase od cca 08:00 hod. do odstránenia poruchy. Oznámenie v zmysle Zákona č.442/2002, § 32 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Dolný Kubín I., oznamuje občanom obce Istebné, že v piatok 08.12.2023 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v čase cca od 08:30 hod. do odstránenia poruchy. Oznámenie v zmysle §32 Zákona č.442/2002 O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie Vám ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Dolný Kubín I., oznamuje občanom obce Istebné, že v utorok 05.12.2023 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v čase cca od 08:30 hod. do odstránenia poruchy. Oznámenie v zmysle §32 Zákona č.442/2002 O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie Vám ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Dolný Kubín II., oznamuje občanom obce Medzibrodie nad Or., že vo štvrtok  30.11.2023 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia pri s.č.121 odstavená dodávka pitnej vody v čase cca od 08:00 hod.  – do odstránenia poruchy. Oznámenie v zmysle §32 Zákona č.442/2002 O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie Vám ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Dolný Kubín bude dňa 1.12.2023 tj. v piatok vykonávať plánované opravy v Dolnom Kubíne Banisko na ul. Chočská, Slnečná. Z uvedeného dôvodu môže dôjsť k obmedzeniu alebo prerušeniu dodávky vody pre vašu nehnuteľnosť. Oznámenie v zmysle Zákona č.442/2002, § 32 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Malá cisterna s pitnou vodou bude pristavená na ul. Chočská pri materskej škôlke a pojazdná cisterna bude presúvaná pomedzi bytové domy podľa potreby.
 • Oravská vodárenská spoločnosť a.s.Dolný Kubín bude dňa 15. a 16.11.2023 vykonávať plánované opravy v Dolnom Kubíne, sídliko Banisko na ul. Chočská a Slnečná. Z uvedeného dôvodu môže dôjsť k obmedzeniu alebo prerušeniu dodávky vody pre vašu nehnuteľnosť. Oznámenie v zmysle Zákona č.442/2002, § 32 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Malá cisterna s pitnou vodou bude pristavená na ul. Chočská pri materskej škôlke a pojazdná cisterna bude presúvaná pomedzi bytové domy podľa potreby. Za pochopenie Vám ďakujeme. 

 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Dolný Kubín I., oznamuje občanom obce Istebné, že v utorok 14.11.2023 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia pri RD s.č.77 odstavená dodávka pitnej vody v čase cca od 08:30 hod. do odstránenia poruchy. Oznámenie v zmysle §32 Zákona č.442/2002 O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie Vám ďakujeme.

 • Dňa 09.11.2023 v čase od cca 08:00 hod. bude v Dolnom Kubíne, miestna časť Medzihradné z dôvodu opravy havárie na vodovodnom potrubí prerušená dodávka pitnej vody do ukončenia prác v súlade s § 32, ods. 1, písmena d) Zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo oznamuje občanom, podnikateľským prevádzkam a subjektom ako odberateľom pitnej vody v obci Ťapešovo, že v časti obce pod OcÚ po Nižný koniec bude dňa 8.11.2023 od 8,30 hod z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody a to až do skončenia nevyhnutných prác. Predpoklad ukončenia prác do 14,00 hod. Oznámenie v zmysle §32 Zákona č.442/2002 O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
  Za vzniknuté problémy sa vopred ospravedlňujeme a za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Dolný Kubín II., oznamuje občanom obce Vasiľov, že v stredu  08.11.2023 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia pri RD s.č.7 odstavená dodávka pitnej vody v čase cca od 08:30 hod.  – do odstránenia poruchy. Oznámenie v zmysle §32 Zákona č.442/2002 O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie Vám ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo oznamuje občanom, podnikateľským prevádzkam a subjektom ako odberateľom pitnej vody v obci Ťapešovo, že v časti obce pod OcÚ po Nižný koniec bude dňa 27.10.2023 od 08:00 hod. z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody a to až do skončenia nevyhnutných prác . Predpoklad ukončenia prác do 14:00 hod.. Oznámenie v zmysle §32 Zákona č.442/2002 O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za vzniknuté problémy sa vopred ospravedlňujeme a za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 25.10.2023 v čase od cca 09:00 hod. bude v Dolnom Kubíne, na ul. Nemocničná a Železničiarov z dôvodu opravy havárie na vodovodnom potrubí prerušená dodávka pitnej vody do ukončenia prác v súlade s § 32, ods. 1, písmena d) Zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo, oznamuje občanom, podnikateľským prevádzkam a subjektom ako odberateľom pitnej vody v obci Ťapešovo, že v časti obce pod OcÚ po Nižný koniec bude dňa 23.10.2023 od 09:30 hod. z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody a to až do skončenia nevyhnutných prác. Predpoklad ukončenia prác do 14:00 hod. Oznámenie v zmysle §32 Zákona č.442/2002 O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za vzniknuté problémy sa vopred ospravedlňujeme a za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 04.10.2023 v čase od cca 08:00 hod.  bude Dolnom Kubíne, sídlisko Brezovec, ulica Na Ožnici z dôvodu opravy havárie na vodovodnom potrubí prerušená dodávka pitnej vody do ukončenia prác v súlade s § 32, ods. 1, písmena d) Zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 
 • Dňa 26.09.2023 v čase od 21:30 hod. bude v obci Párnica prerušená dodávka pitnej vody z dôvodu vyhľadania a odstránenia poruchy na vodovodnom potrubí a to až do ukončenia nevyhnutných prác v súlade s § 32, ods. 1, písmena d) Zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo oznamuje občanom, podnikateľským prevádzkam a subjektom ako odberateľom pitnej vody v Novoti, že v časti obce od OcÚ po Nižný koniec bude dňa 25.9.2023 od 09:00 hod. z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody a to až do skončenia nevyhnutných prác. Predpoklad ukončenia prác do 14:00 hod.. Oznámenie v zmysle §32 Zákona č.442/2002 O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
  Za vzniknuté problémy sa vopred ospravedlňujeme a za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 19.09.2023 bude v Dolnom Kubíne, sídlisko Brezovec, ul. Hattalova z dôvodu opravy poruchy na vodovodnom potrubí prerušená dodávka pitnej vody v čase od cca 08:00 hod. do ukončenia prác v súlade s § 32, ods. 1, písmena d) Zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 
 • Oravská vodárenská spoločnosť  a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo oznamuje občanom , podnikateľským prevádzkam a subjektom ako odberateľom pitnej vody v Námestove že , v časti sídliska Brehy na ul. Veterná a Slnečná bude dňa 13.9.2023 od 8,00 hod do  14,00 hod z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody až do skončenia nevyhnutných prác . Oznámenie v zmysle §32 Zákona č.442/2002 O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.Za vzniknuté problémy sa vopred ospravedlňujeme a za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť  a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo oznamuje občanom , podnikateľským prevádzkam a subjektom ako odberateľom pitnej vody v Námestove že , v časti starého mesta  bude dňa 11.9.2023 od 8,00 hod do  13,00 hod z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody až do skončenia nevyhnutných prác . Oznámenie v zmysle §32 Zákona č.442/2002 O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciáchZa vzniknuté problémy sa vopred ospravedlňujeme a za pochopenie ďakujeme.

 • Dňa 07.09.2023 cca od 08:00 hod. bude v obci Osádka z dôvodu opravy havárie na vodovodnom potrubí prerušená dodávka pitnej vody do ukončenia prác na odstránení havárie v súlade s §32, ods. 1, písmena d) Zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

 • Dňa 25.07.2023 cca od 08:00 hod. bude v obci Osádka z dôvodu opravy havárie na vodovodnom potrubí prerušená dodávka pitnej vody do ukončenia prác na odstránení havárie v súlade s §32, ods. 1, písmena d) Zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
 • Dňa 25.07.2023 cca od 08:00 hod. bude v obci Párnica v časti smer Zázrivá z dôvodu opravy havárie na vodovodnom potrubí prerušená dodávka pitnej vody do ukončenia prác na odstránení havárie v súlade s §32, ods. 1, písmena d) Zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
 • Dňa 21.07.2023 cca od 08:00 hod. bude v obci Leštiny z dôvodu opravy havárie na vodovodnom potrubí prerušená dodávka pitnej vody do ukončenia prác na odstránení havárie v súlade s §32, ods. 1, písmena d) Zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
 • Dňa 12.07.2023 od 08:00 hod. v Dolnom Kubíne na trase vodovodu na ul. Nemocničná bude z dôvodu havárie na vodovodnom potrubí prerušená dodávka pitnej vody do ukončenia prác v súlade s § 32, ods. 1, písmena d) Zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.  
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo oznamuje občanom, podnikateľským prevádzkam a subjektom ako odberateľom pitnej vody vo Vavrečke, v časti obce pri ZŠ a MŠ, že v dňoch 10. a 11.07.2023 v čase od 08:00 hod. do 13:00 hod. bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody až do skončenia nevyhnutných prác. Oznámenie v zmysle §32 Zákona č.442/2002 O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
  Za vzniknuté problémy sa vopred ospravedlňujeme a za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo oznamuje občanom, podnikateľským prevádzkam a subjektom ako odberateľom pitnej vody v Oravskej Polhore v časti obce od ZŠ smer cesta na Slanú vodu po Nižný koniec obce, že dňa 07.07.2023 od 08:30 hod. do 13:30 hod. bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody až do skončenia nevyhnutných prác . Oznámenie v zmysle §32 Zákona č.442/2002 O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za vzniknuté problémy sa vopred ospravedlňujeme a za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 06.07.2023 od cca 08:00 hod. bude v Dolnom Kubíne, mestská časť Medzihradné, z dôvodu odstraňovania havárie na vodovodnom potrubí prerušená dodávka pitnej vody do ukončenia prác v súlade s §32, ods. 1, písmena d) Zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.  
 • Dňa 04.07.2023 od 08:00 hod. v Dolnom Kubíne na trase vodovodu v Dolnom Kubíne, Bysterec ul. Lucenkova z dôvodu havárie na vodovodnom potrubí bude prerušená dodávka pitnej vody do ukončenia prác v súlade s §32, ods. 1, písmena d) Zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.  
 • Dňa 28.06.2023 od 08.00 hod. v Dolnom Kubíne na trase vodovodu v Dolnom Kubíne-ul. Nemocničná, Bernolákova, Železničiarov z dôvodu havárie na vodovodnom potrubí-bude prerušená dodávka pitnej vody do ukončenia prác v súlade s §32, ods. 1, písmena d) Zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.  
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo, oznamuje občanom, podnikateľským prevádzkam a subjektom ako odberateľom pitnej vody v Ťapešove, v časti nad Obecným úradom, že dňa 05.06.2023 od 08:30 hod. do  13:30 hod. a 07.06.2023 od 07:30 hod. do 14:00 hod. bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody až do skončenia nevyhnutných prác. Oznámenie v zmysle §32 Zákona č. 442/2002 O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za vzniknuté problémy sa vopred ospravedlňujeme a za pochopenie ďakujeme.
 • Vážený odberateľ, Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín bude dňa 25.05.2023 vykonávať opravu vodovodného potrubia v Dolnom Kubíne, a to na ulici Aleja Slobody (v úseku od Cyklo Šport Škvarka 3052/13 po OC TESCO 2686/13A) v čase cca od 08:00 hod. do odstránenia poruchy. Z uvedeného dôvodu môže dôjsť k obmedzeniu alebo prerušeniu dodávky vody pre Vašu nehnuteľnosť. Malá cisterna s pitnou vodou bude pristavená na parkovisku OC TESCO. Oznámenie je v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z. § 32 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 
 • Vážení odberatelia, Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín oznamuje, že dňa 23.5.2023 (utorok) od 07:30 hod. až do ukončenia vykonávaných prác bude v obci Párnica na ulici Stará cesta od s.č. 56 až po s.č. 36 odstavená dodávka pitnej vody z dôvodu prekladania vodovodného potrubia. Z tohoto dôvodu bude dočasne prerušenná dodávka vody pre Vašu nehnuteľnosť (oznámenie je v zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. § 32 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách).
 • Dňa 12.05.2023 bude v Tvrdošíne, časť Krásna Hôrka - Breziny dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu nevyhnutných rekonštrukčných prác na vodovodnom potrubí a to v čase približne od 08:00 hod. do ukončenia prác v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo oznamuje občanom, podnikateľským prevádzkam a subjektom ako odberateľom pitnej vody v Sihelnom, v časti Nižný koniec, že dňa 11.05.2023 od 20:30 hod. do 12.5.2023 do 14:00 hod. bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy havárie verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody až do skončenia nevyhnutných prác. Oznámenie v zmysle §32 Zákona č.442/2002 O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za vzniknuté problémy sa vopred ospravedlňujeme a za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín bude dňa 10.05.2023 vykonávať opravu prívodného vodovodného potrubia v obci Kraľovany v čase od cca 08:00 hod. až do odstránenia poruchy. Z uvedeného dôvodu bude prerušená dodávka vody pre Vašu nehnuteľnosť.  Cisterna s pitnou vodou sa bude pohybovať po obciOznámenie je v zmysle Zákona č. 442/2002, Z.z. § 32 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
 • Vážený odberateľ, Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín bude dňa 04.05.2023 vykonávať preložku  vodovodného potrubia v Párnici, miestna časť Záhrabovo. Z uvedeného dôvodu v čase od cca 08:00 hod. do 18:00 hod. dôjde k dočasmnému prerušeniu dodávky vody pre Vašu nehnuteľnosť. Oznámenie je v zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. § 32 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Tvrdošín oznamuje občanom, podnikateľským prevádzkam a subjektom ako odberateľom pitnej vody v obci Nižná, časť Malá Orava, že dňa 26.04.2023 bude z dôvodu prekládky verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v predpokladanom čase cca od 08:00 hod. do skončenia nevyhnutných prác. Oznámenie v zmysle §32 Zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za vzniknuté problémy sa vopred ospravedlňujeme a za pochopenie ďakujeme.
 • Vážený odberateľ, Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín bude dňa 18.4.2023 vykonávať opravy vodovodných potrubí v Dolnom Kubíne, a to: na ulici SNP (Bysterec) a prívodného potrubia z Vyšného Kubína do VDJ Banisko v čase cca od 09:00 hod. do odstránenia porúch. Z uvedeného dôvodu môže dôjsť k obmedzeniu alebo prerušeniu dodávky vody pre Vašu nehnuteľnosť. Oznámenie je v zmysle Zákona č. 442/2002, Z.z. § 32 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 
 • Vážený odberateľ, Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín bude dňa 29.3.2023 vykonávať opravu vodovodného potrubia v Dolnom Kubíne na ulici M.R.Štefánika. Z uvedeného dôvodu môže dôjsť k obmedzeniu alebo prerušeniu dodávky vody pre Vašu nehnuteľnosť. Oznámenie je v zmysle Zákona č. 442/2002, Z.z. § 32 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 
 • Dňa 29.03.2023 bude v meste Trstená, v časti sídlisko Západ dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí a to v čase približne od 09:00 hod. do ukončenia prác v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť  a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo oznamuje občanom , podnikateľským prevádzkam a subjektom ako odberateľom pitnej vody v Námestove , v časti IBV  sídlisko Čerchle že dňa  27.3.2023 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy havárie verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v predpokladanom čase od 9,00 hod do 11,00 hod. , alebo do skončenia nevyhnutných prác . Oznámenie v zmysle §32 Zákona č.442/2002 O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za vzniknuté problémy sa vopred ospravedlňujeme a za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 23.03.2023 bude v obci Zábiedovo dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí a to v čase približne od 08:30 hod. do ukončenia prác v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 23.03.2023 bude v obci Štefanov nad Oravou, časť Horný Štefanov dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí a to v čase približne od 08:30 hod. do ukončenia prác v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Vážený odberateľ, Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín bude dňa 24.3.2023 vykonávať opravu vodovodného potrubia v Dolnom Kubíne ul. M.R.Štefánika a Nábrežie Oravy. Z uvedeného dôvodu môže dôjsť k obmedzeniu alebo prerušeniu dodávky vody pre Vašu nehnuteľnosť. Oznámenie je v zmysle Zákona č. 442/2002, Z.z. § 32 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Malá cisterna s pitnou vodou bude pristavená na ul. M.R.Štefánika pri bývalej reštaurácii Stavbár.
 • Vážený odberateľ, Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Dolný Kubín bude dňa 21.03.2023 vykonávať plánované opravy v Dolnom Kubíne - Banisko na ul. Chočská, Slnečná. Z uvedeného dôvodu môže dôjsť k obmedzeniu alebo prerušeniu dodávky vody pre vašu nehnuteľnosť. Oznámenie v zmysle Zákona č.442/2002 § 32 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Malá cisterna s pitnou vodou bude pristavená na ul. Chočská pri materskej škôlke a pojazdná cisterna bude presúvaná pomedzi bytové domy podľa potreby. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 09.03.2023 bude v obci Habovka na ul. E.P.Bardoša, Blatná a Kút dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí a to v čase približne od 08:30 hod. do ukončenia prác v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 08.03.2023 bude v obci Zábiedovo dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí pri dome č.128 v čase približne od 08:30 hod. do ukončenia prác v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 08.03.2023 bude v obci Vyšný Kubín dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí v čase približne od 08:00 hod. do ukončenia prác v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 07.03.2023 bude v Dolnom Kubíne, sídlisko Brezovec dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí na ul. Dukelských hrdinov v čase cca od 08:00 hod. do ukončenia prác v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť  a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo oznamuje občanom , podnikateľským prevádzkam a subjektom ako odberateľom pitnej vody v Rabči , na ul. Kostolná a Konečná že dňa  6.3.2023 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy havárie verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v predpokladanom čase od 9,00 hod do 13,00 hod. , alebo do skončenia nevyhnutných prác . Oznámenie v zmysle §32 Zákona č.442/2002 O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.Za vzniknuté problémy sa vopred ospravedlňujeme a za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 23.02.2023 bude v obci Veličná, časť Revišné dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí v čase cca od 08:00 hod. do ukončenia prác v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 22.02.2023 bude v Dolnom Kubíne, mestská časť Medzihradné dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí v čase cca od 08:00 hod. do ukončenia prác v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo oznamuje občanom, podnikateľským prevádzkam a subjektom ako odberateľom pitnej vody v obci Rabča, časť stred (Gacel), že dňa 21.02.2023 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy havárie verejného vodovodného potrubia pri dome č. 344 odstavená dodávka pitnej vody v predpokladanom čase od 08:00 hod do 11:00 hod., alebo do skončenia nevyhnutných prác. Oznámenie v zmysle §32 Zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za vzniknuté problémy sa vopred ospravedlňujeme a za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo oznamuje občanom, podnikateľským prevádzkam a subjektom ako odberateľom pitnej vody v Námestove na ul. Slobody a Miestneho priemyslu, že dňa 20.02.2023 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy havárie verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v predpokladanom čase od 08:00 hod do 14:00 hod., alebo do skončenia nevyhnutných prác. Oznámenie v zmysle §32 Zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za vzniknuté problémy sa vopred ospravedlňujeme a za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Trstená, oznamuje občanom obce Hladovka, že v utorok 07.02.2023 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia pri dome odstavená dodávka pitnej vody v čase cca od 09:00 hod. do odstránenia poruchy. Za pochopenie Vám ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Tvrdošín oznamuje občanom, podnikateľským prevádzkam a subjektom ako odberateľom pitnej vody v obci Nižná, bývajúcim na uliciach Farkašovského a Hviezdoslavova, že dňa 30.01.2023 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy havárie verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v predpokladanom čase cca od 08:00 hod. do skončenia nevyhnutných prác. Oznámenie v zmysle §32 Zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za vzniknuté problémy sa vopred ospravedlňujeme a za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Tvrdošín oznamuje občanom, podnikateľským prevádzkam a subjektom ako odberateľom pitnej vody v obci Nižná, bývajúcim na uliciach Vintiška a Hviezdoslavova, že dňa 27.01.2023 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy havárie verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v predpokladanom čase cca od 08:00 hod. do skončenia nevyhnutných prác. Oznámenie v zmysle §32 Zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za vzniknuté problémy sa vopred ospravedlňujeme a za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 10.02.2023 bude v obci Veličná, miestna časť Revišné dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí v čase cca od 08:00 hod. do ukončenia prác v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 09.02.2023 bude v obci Veličná, miestna časť Revišné dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí v čase cca od 08:00 hod. do ukončenia prác v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 29.12.2022 bude v Dolnom Kubíne, sídlisko Brezovec dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí na ul. Dukelských hrdinov v čase cca od 08:00 hod. do ukončenia prác v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 15.12.2022 bude v Dolnom Kubíne, miestna časť Záskalie dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí čase cca od 08:00 hod. do ukončenia prác v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín bude dňa 02.12.2022 opravovať poruchu/haváriu na vodovodnej sieti v obci Istebné na ulici Hliny. Z uvedeného dôvodu môže dôjsť k obmedzeniu alebo prerušeniu dodávky vody pre Vašu nehnuteľnosť v čase cca od 08:00 hod. do ukončenia prác. Oznámenie je zverejnené v zmysle § 32 Zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Trstená, oznamuje občanom mesta Trstená, časť Hybeľ že v utorok 22.11.2022 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v čase cca od 08:00 hod. do odstránenia poruchy. Za pochopenie Vám ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín bude dňa 03.11.2022 opravovať poruchu/haváriu na vodovodnej sieti v obci Veličná na prívodnom potrubíd o vodojemu. Z uvedeného dôvodu môže dôjsť k obmedzeniu alebo prerušeniu dodávky vody pre Vašu nehnuteľnosť v čase cca od 08:00 hod. do ukončenia prác. Oznámenie je zverejnené v zmysle § 32 Zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín bude dňa 04.11.2022 opravovať poruchu/haváriu na vodovodnej sieti v obci Malatiná pri dome s. č. 241. Z uvedeného dôvodu môže dôjsť k obmedzeniu alebo prerušeniu dodávky vody pre Vašu nehnuteľnosť v čase cca od 08:00 hod. do ukončenia prác. Oznámenie je zverejnené v zmysle § 32 Zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín bude dňa 03.11.2022 opravovať poruchu/haváriu na vodovodnej sieti v obci Leštiny pri dome s. č. 110. Z uvedeného dôvodu môže dôjsť k obmedzeniu alebo prerušeniu dodávky vody pre Vašu nehnuteľnosť v čase cca od 08:00 hod. do ukončenia prác. Oznámenie je zverejnené v zmysle § 32 Zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Tvrdošín oznamuje občanom, podnikateľským prevádzkam a subjektom ako odberateľom pitnej vody v obci Nižná, miestna časť Malá Orava, že dňa 31.10.2022 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy havárie verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v predpokladanom čase od 07:00 hod. do skončenia nevyhnutných prác. Oznámenie v zmysle §32 Zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za vzniknuté problémy sa vopred ospravedlňujeme a za pochopenie ďakujeme.
  • Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo oznamuje občanom , podnikateľským prevádzkam a subjektom ako odberateľom pitnej vody v Námestove na ul. ČK, Hviezdoslavova, Mila Urbana, Hamuliakova, Mláka a Hviezdoslavovo Námestie, že dňa 05.11.2022 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy havárie verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v predpokladanom čase od 08:00 hod do 16:00 hod., alebo do skončenia nevyhnutných prác. Oznámenie v zmysle §32 Zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za vzniknuté problémy sa vopred ospravedlňujeme a za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 25.10.2022 bude v Dolnom Kubíne, miestna časť Medzihradné dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí na ul. Medzihradská v čase cca od 09:00 hod. do ukončenia prác v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo oznamuje občanom, podnikateľským prevádzkam a subjektom ako aj ostatným odberateľom pitnej vody v Námestove na ul. Nábrežie Oravskej priehrady, že v štvrtok, t.j. 13.10.2022 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy havárie - poruchy verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v predpokladanom čase od cca 07:00 hod do cca 09:00 hod.. Za vzniknuté problémy sa vopred ospravedlňujeme a za pochopenie vopred ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín bude dňa 03.10.2022 opravovať poruchu na vodovodnej sieti na ul. Lucenkova. Z uvedeného dôvodu môže dôjsť v mestskej časti Veľký Bysterec k obmedzeniu alebo prerušeniu dodávky vody pre Vašu nehnuteľnosť v čase cca od 12:00 hod. do ukončenia prác. Oznámenie v zmysle §32 Zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo oznamuje občanom, podnikateľským prevádzkam a subjektom ako odberateľom pitnej vody v Námestove na ul. ČK, Hviezdoslavova, Mila Urbana, Hamuliakova, Mláka a Hviezdoslavovo námestie, že v dňoch  30.9., 3.10., 4.10. a 5.10.2022 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy havárie - poruchy verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v predpokladanom čase od 9,00 hod do 14,00 hod. alebo do skončenia nevyhnutných prác. Oznámenie v zmysle §32 Zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
  Za vzniknuté problémy sa vopred ospravedlňujeme a za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Dolný Kubín II., oznamuje občanom obce Oravský Podzámok, že v utorok 27.09.2022 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia pri základnej škole odstavená dodávka pitnej vody v čase cca od 09:00 hod. do odstránenia poruchy.  Za pochopenie Vám ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín bude dňa 21.09.2022 opravovať poruchu na vodovodnej sieti na ul. Radlinského. Z uvedeného dôvodu môže dôjsť v mestskej časti Staré mesto k obmedzeniu alebo prerušeniu dodávky vody pre Vašu nehnuteľnosť v čase od 10:00 hod. do ukončenia prác. Oznámenie v zmysle §32 Zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín bude dňa 20.09.2022 vykonávať plánované opravy v Dolnom Kubíne. Z uvedeného dôvodu môže dôjsť na trase Vyšný Kubín - Banisko k obmedzeniu alebo prerušeniu dodávky vody pre Vašu nehnuteľnosť v čase od 08:00 hod. do ukončenia prác. Oznámenie v zmysle §32 Zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Dolný Kubín II., oznamuje občanom obce Oravský Podzámok, že v piatok 09.09.2022 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia pri dome č. 35 odstavená dodávka pitnej vody v čase cca od 09:00 hod. do odstránenia poruchy.  Za pochopenie Vám ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Trstená, oznamuje občanom obce Brezovica, že vo štvrtok 08.09.2022 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia pri dome č. 185 odstavená dodávka pitnej vody v čase cca od 09:00 hod. do odstránenia poruchy. Za pochopenie Vám ďakujeme.
 • Dňa 23.08.2022 bude v obci Osádka dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí v čase cca od 09:00 hod. do ukončenia prác v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 02.08.2022 bude v Dolnom Kubíne, miestna časť Malý Bysterec (ulice Zochova, MDD, MDŽ, Bohúňova a Lopušná) dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí v čase cca od 08:00 hod. do ukončenia prác v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Trstená, oznamuje občanom mesta Trstená - časť Vyšný Breh, že v štvrtok 21.07.2022 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v čase cca od 09:00 hod. do odstránenia poruchy. Za pochopenie Vám ďakujeme.
 • Dňa 12.07.2022 bude v čase cca od 09:00 hod. v obci Leštiny dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí. Prerušenie dodávky pitnej vody potrvá do ukončenia prác na odstránení poruchy v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Trstená, oznamuje občanom mesta Trstená - sídlisko Hrady, že v utorok 12.07.2022 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v čase cca od 09:30 hod. do odstránenia poruchy. Za pochopenie Vám ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo oznamuje občanom obce Bobrov, bývajúcim na uliciach Za školou, Krivý kút a Záhradnícka, že v utorok, t. j. 7.6.2022 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v predpokladanom čase od 08:00 hod. do 14:00 hod.. Za pochopenie veľmi pekne ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Dolný Kubín plánuje dňa 02.06.2022 odstraňovať haváriu verejného vodovodu v Dolnom Kubíne v armatúrnej šachte pri cestnom moste. Z uvedeného dôvodu môže dôjsť k obmedzeniu alebo prerušeniu dodávky vody pre vašu nehnuteľnosť - na ulici Radlinského, Československej armády, M.R.Štefánika, A.Sládkoviča, Záskalie v čase od 7.30 hod. do ukončenia prác. Za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Trstená, oznamuje občanom mesta Trstená - časť Vyšný breh že v utorok 31.03.2022 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v čase cca od 09:00 hod do odstránenia poruchy. Za pochopenie Vám veľmi pekne ďakujeme.
 • Dňa 26.04.2022 bude v čase cca od 08:00 hod. v Tvrdošíne, časť Krásna Hôrka prerušená dodávky pitnej vody na celý deň a pre celú obec Krásna Hôrka z dôvodu montáže výrezu na privádzači pre obchodný dom KAUFLAND. Za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Trstená, oznamuje občanom mesta Trstená, že vo štvrtok 21.04.2022 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia pri s. č. 232 na ul. J.Hertela odstavená dodávka pitnej vody v čase cca od 07:00 hod do odstránenia poruchy. Za pochopenie Vám veľmi pekne ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín dňa 22.04.2022 bude vykonávať plánované opravy v Dolnom Kubíne na ul. Nemocničná. Z uvedeného dôvodu môže dôjsť k obmedzeniu alebo prerušeniu dodávky vody pre Vašu nehnuteľnosť. Oznámenie v zmysle Zákona č.442/2002, § 32 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciáchZa pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo, oznamuje občanom mesta Námestovo bývajúcim na ulici Slobody, že v utorok 12.04.2022 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v čase od 08:00 hod do 14:00 hod.. Za pochopenie Vám veľmi pekne ďakujeme.
 • Dňa 11.04.2022 bude v čase cca od 10:30 hod. v obci Zábiedovo dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí pri č. d. 58. Prerušenie dodávky pitnej vody potrvá do ukončenia prác na odstránení poruchy v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 05.04.2022 bude v Dolnom Kubíne, miestna časť Veľký Bysterec na ul. Okružná dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí pri s.č. 1258/50 (reštaurácia a penzión LIPA) v čase cca od 08:00 hod. do ukončenia prác v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo, oznamuje občanom mesta Námestovo bývajúcim na uliciach 1. mája, Mieru a Hattalova, že v pondelok 04.04.2022 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v čase od 08:00 hod do 14:00 hod.. Za pochopenie Vám veľmi pekne ďakujeme.
 • Dňa 24.03.2022 bude v Dolnom Kubíne miestna časť Záskalie dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí pri s.č. 639 v čase cca od 08:00 hod. do ukončenia prác v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 23.03.2022 bude v Dolnom Kubíne miestna časť Záskalie dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí  v čase cca od 08:00 hod. do ukončenia prác v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 23.03.2022 bude v Dolnom Kubíne na ul. ČSLA a M.R.Štefánika (staré mesto) dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí  v čase cca od 08:00 hod. do ukončenia prác v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 16.03.2022 bude v Dolnom Kubíne na ul. Na Sihoti (sídlisko Bysterec) dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí pri č. d. 1620/20 v čase cca od 09:00 hod. do ukončenia prác v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo oznamuje občanom mesta Námestovo, bývajúcim na uliciach Severná, Veterná a Slnečná sídlisko Brehy, že v pondelok, t. j. dnes 14.3.2022 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v čase od 8,30 hod do 14,00 hod. Za pochopenie Vám veľmi pekne ďakujeme.
 • V dňoch 09. a 10.03.2022 (streda a štvrtok) bude v Dolnom Kubíne mestská časť Záskalie dočasne prerušovaná dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu odstraňovania porúch na vodovodnom potrubí a to v časoch cca od 08:00 hod. do ukončenia prác v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Obyvateľom bude počas vykonávania prác k dispozícii cisterna s pitnou vodou. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 08.03.2022 bude v čase cca od 08:15 hod. v Tvrdošíne, časť Vladina dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí pri č. d. 655. Prerušenie dodávky pitnej vody potrvá do ukončenia prác na odstránení poruchy v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 24.02.2022 bude v čase cca od 08:00 hod. v obci Zábiedovo dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí pri č. d. 119. Prerušenie dodávky pitnej vody potrvá do ukončenia prác na odstránení poruchy v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 23.02.2022 bude v čase cca od 10:00 hod. v obci Zábiedovo dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí pri č. d. 28. Prerušenie dodávky pitnej vody potrvá do ukončenia prác na odstránení poruchy v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 22.02.2022 bude v Dolnom Kubíne mestská časť Záskalie dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí na ul. 29. augusta pri č. d. 723/7 v čase cca od 09:00 hod. do ukončenia prác v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 08.02.2022 bude v čase cca od 08:00 hod. v Štefanove nad Oravou, miestna časť Dolný Štefanov, Ul. Plátenícka dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí. Prerušenie dodávky pitnej vody potrvá do ukončenia prác na odstránení poruchy v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo oznamuje občanom mesta Námestovo, bývajúcim na uliciach Bernolákova, Štefánikova, 1. a 9. Mája a Slanická, že v dňoch 7. a 8.2.2022 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v čase od 8:00 hod do 14:00 hod.. Za pochopenie Vám veľmi pekne ďakujeme.
 • Dňa 03.02.2022 bude v čase cca od 08:00 hod. v Tvrdošíne, mestská časť Medvedzie (stará časť) dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí. Prerušenie dodávky pitnej vody potrvá do ukončenia prác na odstránení poruchy v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 31.01.2022 bude v čase cca od 10:00 hod. v obci Zázrivá - časť Stred dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí pri penzióne Solisko. Prerušenie dodávky pitnej vody potrvá do ukončenia prác na odstránení poruchy v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo oznamuje občanom mesta Námestovo, bývajúcim v mestskej časti Slanická Osada že dnes 31.1.2022 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v čase od 9,00 hod do 14,00 hod.
  Za pochopenie Vám veľmi pekne ďakujeme.
 • Dňa 20.01.2022 bude v čase cca od 10:00 hod. v obci Liesek dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí pri č. d. 164/10 na ul. Hurčák. Prerušenie dodávky pitnej vody potrvá do ukončenia prác na odstránení poruchy v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 18.01.2022 bude v obci Osádka dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí v čase cca od 09:00 hod. do ukončenia prác v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 14.01.2022 bude v Dolnom Kubíne na ul. Generála Svobodu a ul. Miloša Uhra dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí pri č. d. 1005/5 v čase cca od 09:00 hod. do ukončenia prác v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 13.01.2022 bude v čase cca od 11:00 hod. v obci Hladovka dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí pri č. d. 55. Prerušenie dodávky pitnej vody potrvá do ukončenia prác na odstránení poruchy v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 13.01.2022 bude v Dolnom Kubíne na ul. Jánoškova dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí pri č. d. 1620/20 v čase cca od 09:00 hod. do ukončenia prác v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 12.01.2022 bude v čase cca od 10:00 hod. v obci Hladovka dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí pri č. d. 133. Prerušenie dodávky pitnej vody potrvá do ukončenia prác na odstránení poruchy v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 10.01.2022 bude v čase cca od 10:00 hod. v Tvrdošíne, mestská časť Medvedzie dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí. Prerušenie dodávky pitnej vody potrvá do ukončenia prác na odstránení poruchy v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 05.01.2022 bude v Dolnom Kubíne, mestská časť Záskalie dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí na ul. Záskalickej pri č. d. 709/20 v čase cca od 09:00 hod. do ukončenia prác v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 04.01.2022 bude v Dolnom Kubíne, časť Medzihradné a sídlisko Banisko dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu odstraňovania havárie na vodovodnom potrubí. Práce budú vykonávané v čase cca od 14:00 hod. po dobu nevyhnutnú na odstránenia havárie v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 04.01.2022 bude v Dolnom Kubíne, časť Malý Bysterec a vo Veličnej, časť Revišné dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu vykonávania prác na rozvodnej sieti (výmena okrskového vodomeru) v čase cca od 09:00 hod. po dobu realizácie vykonávaných prác v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 31.12.2021 bude v Dolnom Kubíne (časť Záskalie, ul. Záskalická) dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu opravy poruchy vodovodného potrubia pri dome č. 689/23 v čase cca od 08:00 hod. po dobu realizácie vykonávaných prác v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 14.12.2021 bude v Dolnom Kubíne (časť Staré mesto) na uliciach Sládkovičova, Radlinského a M.R.Štefánika dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu opravy poruchy vodovodného potrubia v čase cca od 08:00 hod. po dobu realizácie vykonávaných prác v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 11.12.2021 bude v Dolnom Kubíne (sídlisko Brezovec) na ulici Dukelských hrdinov dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu opravy poruchy vodovodného potrubia v čase cca od 08:00 hod. po dobu realizácie vykonávaných prác v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 10.12.2021 bude v Dolnom Kubíne (sídlisko Brezovec) na ulici Hattalova dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu opravy poruchy vodovodného potrubia od cca 18:30 hod. po dobu realizácie vykonávaných prác v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Cisterna s pitnou vodou bude pristavená. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 01.12.2021 bude v Dolnom Kubíne (časť Staré mesto) na ulici Nemocničná (vrátane OC Kaufland) dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu vykonávania prác na prepojení existujúceho vodovodného potrubia s novobudovaným potrubím v čase cca od 08:00 hod. po dobu realizácie vykonávaných prác v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 11.11.2021 bude v Dolnom Kubíne (časť Staré mesto) na uliciach Železničiarov a Nemocničná (vrátane OC Kaufland) dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu opravy havárie/poruchy na potrubí v čase cca od 08:00 hod. po dobu do jej odstránenia v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 10.11.2021 bude v Dolnom Kubíne (časť Staré mesto) na uliciach Železničiarov a Nemocničná (vrátane OC Kaufland) dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu opravy havárie/poruchy na potrubí v čase cca od 08:00 hod. po dobu do jej odstránenia v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 08.11.2021 bude v Dolnom Kubíne (časť Staré mesto) na uliciach Železničiarov a Nemocničná (vrátane OC Kaufland) dočasne prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu opravy havárie/poruchy na potrubí v čase cca od 08:00 hod. po dobu do jej odstránenia v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 05.11.2021 v čase od cca 08:00 hod. bude v Dolnom Kubíne (lokalita Štrbičný jarok) odstavená dodávka pitnej vody z dôvodu havárie na vodovodnom potrubí na ul. Železničiarov pri č.d. 1932/38 po dobu až do jej odstránenia v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 06.09.2021 v čase od cca 08:00 hod. bude v Dolnom Kubíne, miestna časť Medzihradné (ul. Hamuljakova) odstavená dodávka pitnej vody z dôvodu havárie na vodovodnom potrubí pri č.d. 1342/58 po dobu až do jej odstránenia v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Dolný Kubín I oznamuje občanom, že dňa 24.08.2021 (utorok) v čase od 07:00 hod. bude prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu v Dolnom Kubíne, mestská časť Staré mesto na ul. Alej Slobody, ul. Obrancov mieru, nám. P.O.Hviezdoslava, ul. Radlinského, ul. Kohútov sad,  ul. S. Nováka a ul. MatúškovaPrerušenie dodávky bude z dôvodu opravy vodovodu v súlade s § 32, ods. 1. písmena d) Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Cisterna s pitnou vodou bude pristavená na ul. Alej Slobody č. 1880. Za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Dolný Kubín I oznamuje občanom, že dňa 17.08.2021 (utorok) v čase od 07:00 hod. bude prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu v Dolnom Kubíne, mestská časť Staré mesto na ul. Radlinského, ul. M.R.Štefánika, ul. Sládkovičova a ul. Obrancov mieru. Prerušenie dodávky bude z dôvodu opravy vodovodu v súlade s § 32, ods. 1. písmena d) Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Cisterna s pitnou vodou bude pristavená na ul. Sládkoviča. Za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Dolný Kubín I oznamuje občanom, bývajúcim na Kubínskej Holi, že v dňoch 26. a 27.07.2021 (pondelok a utorok) bude z dôvodu plánovanej rekonštrukcie vodovodného potrubia bude prerušená dodávka pitnej vody v dopoľudňajších hodinách cca od 08:00 hod. do ukončenia prác. Za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo oznamuje občanom mesta Námestovo, bývajúcim na sídlisku Stred, že dnes, t.j. 13.07.2021 (utorok) bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v čase od 09:00 hod. do 14:00 hod..
  Za pochopenie Vám veľmi pekne ďakujeme.
 • Dňa 24.06.2021 v čase od cca 08:00 hod. bude v Dolnom Kubíne, miestna časť Medzihradné (ul. Hamuljakova) odstavená dodávka pitnej vody z dôvodu havárie na vodovodnom potrubí na dobu až do jej odstránenia v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 18.05.2021 v čase od cca 08:00 hod. bude v Dolnom Kubíne, mestská časť Staré mesto, ul. Kohútov sad odstavená dodávka pitnej vody z dôvodu odstraňovania havárie/poruchy na vodovodnom potrubí (pri č. 1750/10 - Daňový úrad) až do jej odstránenia v súlade s § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo oznamuje občanom obce Sihelné, že dnes, t.j. streda 21.04.2021 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v čase cca od 09:00 hod. do 14:00 hod.. Za pochopenie Vám veľmi pekne ďakujeme.
 • Dňa 20.04.2021 v čase od cca 08:30 hod. bude v Dolnom Kubíne, mestská časť Brezovec, ul. Nemocničná prerušená dodávka pitnej vody z dôvodu opravy havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí do jej odstránenia v súlade  § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Cisterna s pitnou vodou bude pristavená pri bytovom dome s. č. 1946. Za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo, oznamuje občanom bývajúcim na ul.Bernolákovanámestie A. Bernoláka, že dnes, t.j. v pondelok 12.4.2021 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v čase od 8,00 hod do 12,00 hod. Za pochopenie Vám veľmi pekne ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo oznamuje občanom bývajúcim na ul. Štefánikova na sídlisku Stred, že zajtra, t.j. štvrtok 08.04.2021 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v čase cca od 08:00 hod. do 12:00 hod.. Za pochopenie Vám veľmi pekne ďakujeme.
 • Dňa 30.03.2021 v čase od cca 08:00 hod. bude v obci Veličná, miestna časť Revišné odstavená dodávka pitnej vody z dôvodu havárie (poruchy pri č.d. 348) na vodovodnom potrubí až do jej odstránenia v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo, oznamuje občanom bývajúcim na ul. Mlynská že zajtra, t.j. v stredu 31.03.2021 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v čase od 08:00 hod do 12:00 hod.. Za pochopenie Vám ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo oznamuje občanom bývajúcim na ulici Mlynská, že zajtra, t.j. štvrtok 25.03.2021 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy havárie poruchy vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v čase od 08:00 hod do 14:00 hod.. Za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Dolný Kubín II, oznamuje občanom, bývajúcim v obciach Babín a Vasiľov, že v pondelok 22.03.2021 bude z dôvodu opravy poruchy na vodovodnom potrubí prerušená dodávka pitnej vody v čase od cca 07:00 hod. do jej odstránenia v súlade s § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo oznamuje občanom mesta Námestovo, bývajúcim na ul. Červeného kríža, Hviezdoslavova, M.Urbana, Hamuliakova a Mlynská, že dnes t. j. piatok 19.03.2021 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody. Predpokladaný čas odstávky od 08:00 hod cca do 14:00 hod, a to až do jej odstránenia v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme. 
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo oznamuje občanom a prevádzkam mesta Námestovo bývajúcim na Hviezdoslavovom námestí že dnes t. j. streda 17.3.2021 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy rozvodného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v čase od 9,00 hod do 14,00 hod.
  Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 24.02.2021 v čase od cca 08:00 hod. bude v Dolnom Kubíne (ul. Fučíkova) odstavená dodávka pitnej vody z dôvodu havárie (poruchy pri č.d. 960/6) na vodovodnom potrubí až do jej odstránenia v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 22.02.2021 v čase od cca 08:00 hod. bude v Dolnom Kubíne (mestská časť Staré mesto, ul. Samulela Nováka) odstavená dodávka pitnej vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí (pri č. 1697/4 - knižnica) až do jej odstránenia v súlade § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo oznamuje občanom obce Bobrov, že zajtra t. j. streda 3.2.2021 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy prívodného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v čase od 8,00 hod do 12,00 hod.
  Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 02.02.2021 v čase od cca 08:00 hod. bude v Dolnom Kubíne (mestská časť Staré mesto, ul. Ťatliakova a ul. Alej Slobody) odstavená dodávka pitnej vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí až do jej odstránenia v súlade  § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 28.01.2021 v čase od cca 09:00 hod. bude v obci Zázrivá (časť Ústredie) odstavená dodávka pitnej vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí pri č.d. 67 do jej odstránenia v súlade  § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 26.01.2021 v čase od cca 09:00 hod. bude v obci Leštiny (časť pod PD) odstavená dodávka pitnej vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí do jej odstránenia v súlade  § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo oznamuje občanom bývajúcim na sídlisku Brehy - uliciach Severná, Veterná a Slnečná, že dnes, t.j. piatok 22.1.2021 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy havárie poruchy vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v čase od 8,00 hod do 14,00 hod. Za pochopenie ďakujeme.

 • Dňa 26.01.2021 v čase od cca 08:00 hod. bude v Dolnom Kubíne (mestská časť Veľký Bysterec, ul. Hurbanova č. 1270/5) odstavená dodávka pitnej vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí do jej odstránenia v súlade  § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.

 • Dňa 22.01.2021 v čase od cca 09:00 hod. bude v Dolnom Kubíne, mestská časť Medzihradné, ul. Medzihradská (pri autoškole) odstavená dodávka pitnej vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí do jej odstránenia v súlade  § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 21.01.2021 v čase od cca 09:00 hod. bude v obci Leštiny (časť pod kaštielom) odstavená dodávka pitnej vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí do jej odstránenia v súlade  § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 20.01.2021 v čase od cca 09:00 hod. bude v Dolnom Kubíne, mestská časť Záskalie (pri dome na ul. Severná č. 683/42) odstavená dodávka pitnej vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí do jej odstránenia v súlade  § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 18.01.2021 v čase od cca 09:00 hod. bude v Dolnom Kubíne, mestská časť Malý Bysterec (pri dome na ul. MDD č. 1045/14) odstavená dodávka pitnej vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí do jej odstránenia v súlade  § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.

 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Dolný Kubín II, oznamuje občanom, bývajúcim v obci Oravský Podzámok, že v piatok 15.01.2021 bude z dôvodu opravy na vodovodnom potrubí prerušená dodávka pitnej vody v čase od cca 10:15 hod. do jej odstránenia v súlade s § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.Odstavený úsek bude: od s.č.160  smer Pribiš – po s.č.289. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 09.12.2020 v čase od 09:00 hod. v Dolnom Kubíne, sídlisko Banisko bude odstavená dodávka pitnej vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí (pri obchode s.č. 1584) na dobu potrebnú do jej odstránenia v súlade  § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 04.12.2020 v čase od 09:00 hod. bude v Dolnom Kubíne, mestská časť Malý Bysterec (ul. MDD, MDŽ a Bohúňova) odstavená dodávka vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí do jej odstránenia v súlade  § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme. 
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Dolný Kubín II, oznamuje občanom, bývajúcim v obci Oravský Podzámok, že v stredu 04.11.2020 bude z dôvodu opravy na vodovodnom potrubí prerušená dodávka pitnej vody v čase od cca 08:00 hod. do jej odstránenia v súlade s § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Odstavený úsek bude: od Štátnych lesov s.č.13  smer Široká – popri hlavnej ceste.  Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 16.09.2020 od 09:00 hod. bude v Dolnom Kubíne, mestská časť Veľký Bysterec (ul. Športovcov a ul. NaSihoti) odstavená dodávka vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí do jej odstránenia v súlade  § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.

 • Dňa 09.09.2020 od 08.30 hod. bude v Dolnom Kubíne, časť Staré mesto (ul.Radlinského, Sládkovičova, ObrancovMieru, M.R.Štefánika) odstavená dodávka pitnej vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí do jej odstránenia v súlade §32, ods.1, písm.b) Zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.

 • Oravská vodárenská spoločnosť  a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo oznamuje občanom bývajúcim na uliciach Mila Urbana a Hamuliakova že dnes, t. j. utorok 18.08.2020 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy havárie (poruchy) vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v čase od 08:00 hod do 14:00 hod.. Za pochopenie ďakujeme.

 • Dňa 14.05.2020 od 08:00 hod. bude v Dolnom Kubíne, mestská časť Medzihradné (na uliciach Šmidkeho, Na Kopanici, Hamuljakova) prerušená dodávka vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí do jej odstránenia v súlade §32, ods. 1, písmena b) Zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť  a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo oznamuje občanom bývajúcim na sídlisku Čerchle že dnes t. j. štvrtok 30.4.2020 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy havárie poruchy vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v čase od 8,00 hod do 23,00 hod.. Za pochopenie ďakujeme.

 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Dolný Kubín 1, oznamuje občanom, bývajúcim v mestskej časti Medzihradné, že v stredu 08.04.2020 bude z dôvodu havárie na vodovodnom potrubí na uliciach Hamuliakova a Na Kopanici prerušená dodávka pitnej vody v čase od cca 09:00 hod. do jej odstránenia v súlade s § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov DolnýKubín1  oznamuje občanom, bývajúcim na Banisku , že v utorok 21.01.2020 bude z dôvodu havárie na vodovodnom potrubí na ulici Chočská v dopoludňajších hodinách prerušená dodávka pitnej vody. -cca od 9,00hod do jej odstránenia v súlade  § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejnýchvodovodocha verejnýchkanalizáciách. Počas odstávky bude pristavená cisterna s pitnou vodou pri bytovke č.1529/9. Za pochopenie ďakujeme.

 • Dňa 03.10.2019 od 09:00 hod. bude v obci Veličná, časť Revišné odstavená dodávka vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí do jej odstránenia v súlade §32, ods. 1, písmena b) Zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.
 • Dňa 01.10.2019 od 08:00 hod. bude v Dolnom Kubíne časť Staré Mesto na ulici Radlinského, A.Sládkoviča a M.R.Štefánika odstavená dodávka vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí do jej odstránenia v súlade §32, ods. 1, písmena b) Zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.

 • Oravská vodárenská spoločnosť  a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo oznamuje občanom bývajúcim na uliciach Ľudovíta Štúra, Mlynská a Janka Kráľa že dnes t. j. streda 14.8.2019 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy havárie poruchy vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v čase od 8,00 hod do 14,00 hod. Za pochopenie ďakujeme.

 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Dolný kubín I oznamuje odberateľom pitnej vody, že dňa 20.05.2019 bude z dôvodu opravy havárie na vodovodnom potrubí z Vyšného Kubína do Dolného Kubína (po sídlisko Banisko) v dopoludňajších hodinách prerušená dodávka pitnej vody. Za pochopenie ďakujeme.

 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Dolný kubín I oznamuje občanom, bývajúcim na Malom Bysterci (ulice Lopušná, Zochova, MDD, MDŽ a Bohúňova), že vo štvrtok 16.05.2019 bude z dôvodu plánovanej rekonštrukcie vodovodného potrubia na ulici Zochova v dopoludňajších hodinách prerušená dodávka pitnej vody. Počas odstávky bude pristavená cisterna s pitnou vodou. Počas odstávky bude znížený tlak vo vodovodnom potrubí v lokalite Veličná - Revišné. Za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Dolný kubín I oznamuje občanom, bývajúcim na Malom Bysterci (ulice Lopušná, Zochova, MDD, MDŽ a Bohúňova), že v utorok 23.04.2019 bude z dôvodu plánovanej rekonštrukcie vodovodného potrubia na ulici Zochova v dopoludňajších hodinách prerušená dodávka pitnej vody. Počas odstávky bude pristavená cisterna s pitnou vodou. Za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Dolný kubín oznamuje občanom, bývajúcim na uliciach Mierová, Gacekova a Dukelských hrdinov (sídlisko Brezovec), že dnes a zajtra, t.j. v stredu a štvrtok 03.-04.04.2019 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy havárie poruchy vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v čase cca od03.04.2019  08:00 hod. do ukončenia opravy. Za pochopenie ďakujeme. Cisterna s pitnou vodou bude pristavená pri bytovke č. 1967/8.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Dolný kubín I oznamuje občanom, bývajúcim na ulici Okružná, že dnes t.j. pondelok 01.04.2019 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy havárie poruchy vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v čase cca od 08:00 hod. do 14:00 hod.. Za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská vodárenská spoločnosť  a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo oznamuje občanom bývajúcim na uliciach Ľudovíta Štúra, Mlynská a Janka Kráľa že dnes t. j. pondelok 11.2.2019 bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy havárie poruchy vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody v čase od 7,00 hod do 14,00 hod. Za pochopenie ďakujeme.
 • Oravská Vodárenská spoločnosť oznamuje občanom bývajúcim na sídlisku Čerchle v Námestove, že dňa 18.12.2018 bude odstavená dodávka vody pre celé IBV Čerchle z dôvodu opravy poruchy verejného vodovodu v čase od 9,00 do 14,00 hod.. Za porozumenie ďakujeme.

 • Z dôvodu odstraňonania poruchy na vodovodnom potrubí bude dňa 10.12.2018 v Dolnom Kubíne, miestna časť Medzihradné preušená dodávka pitnej vody v čase od 08:00 hod. do odstránenia poruchy. Za pochopenie ďakujeme.
 • Z dôvodu opravy poruchy verejného vodovodu v obci Oravská Polhora za č.d. 193 Vám týmto oznamujeme, že bude dočasne odstavená dodávka pitnej vody a to od č.d. 223 po č.d.1 dňa 15.11.2018 v čase od 08:30 hod do 11:00 hod.. Za porozumenie ďakujeme.

 • Dňa 13.11.2018 o 21.30 hod. bola v Dolnom Kubíne na ul. Obrancov mieru odstavená dodávka vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí. Odstávka potrvá do odstránenia poruchy v súlade  § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Cisterna s pitnou vodou bude pristavená pri bytovke č. 1777/9 (internát).
 • Dňa 15.10.2018 sa v obci Sedliacka Dubová a časti obce Dlhá nad Oravu (pri základnej škole) uskutoční z dôvodu poruchy na prívodnom potrubí odstávka vody z verejného vodovodu v čase od cca 08:00 hod. do odstránenia poruchy.
 • Z dôvodu opravy poruchy verejného vodovodu v Námestove na ul. Štefánikova pred bytovým domom č. 264/28 bude dnes, t.j. 09.10.2018 odstavená dodávka pitnej vody na sídlisku „Stred „ / ulica Štefánikova a to až do predpokladanej 14-tej hodiny. Za pochopenie vzniknutej situácie ďakujeme.
 • Dňa 02.10.2018 v čase od 08:00 hod. bude z dôvodu odstraňovanbia poruchy na vodovodnom potrubí prerušená dodávka pitnej vody v obci Párnica v úseku od s.č. 207 (Stavebniny Vlaha SK, s.r.o.) po s.č. 199 (Lesný závod). V úseku bude pristavená pohotovostná cisterna s pitnou vodou.
 • Dňa 12.09.2018 sa v obci Hruštín uskutoční plánovaná odstávka vody z verejného vodovodu v čase od cca 08:00 hod. do cca 10.00 hod. z dôvodu rozšírenia vodovodného potrubia. Odstavený úsek bude: Kutina – Dielnice od futbalového ihriska.

 • Z dôvodu opravy poruchy na vodovodnom potrubí bude dňa 31.08.2018 v obci Leštiny prerušená dodávka pitnej vody v čase od 09:00 hod. do ukončenia prác. Ďakujeme za pochopenie.
 • Dňa 30.08.2018 bude v Dolnom Kubíne, miestna časť Medzihradné prerušená dodávka pitnej vody z opravy poruchy na vodovodnom potrubí od 09:30 hod. do jej odstránenia v súlade  § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.

 • Dňa 28.08.2018 bude v Dolnom Kubíne, miestna časť Malý Bysterec (OSBD, Zochova, MDŽ, MDD, Bohúňova, Lopušná) prerušená dodávka pitnej vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí od 07.30 hod. do jej odstránenia v súlade  § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za pochopenie ďakujeme.

 • Z dôvodu opravy poruchy na vodovodnom potrubí na ul. Bohúňova bude dňa 27.08.2018 v Dolnom Kubíne, miestna časť Malý Bysterec prerušená dodávka pitnej vody v čase od 08:00 hod. do ukončenia prác. Ďakujeme za pochopenie.
 • Z dôvodu napojenia na verejný vodovod pre stavbu ,,Novostavba objektu služieb“ bude odstavená voda dňa 21.08.2018 v Dolnom Kubíne na ul. Lucenkova, ul. SNP a ul. Bysterecká od 08:00 hod. do ukončenia prác. Cisterna s pitnou vodou bude pristavená pri Súkromnej strednej odbornej škole na ul. Lucenkovej č. 1202/14. Ďakujeme za pochopenie.

 • Dňa 31.07.2018 bude v obci Osádka (horný koniec) prerušená dodávka vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí v čase od 09:00 hod. do jej odstránenia v súlade  § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
 • Z dôvodu neodkladnej a nutnej opravy poruchy (odstránenie havárie hlavného prívodného potrubia) v Námestove na ul. Polom Vám oznamujeme že dňa 24.07.2018 v čase od 08:00 do 12:00 hod. bude obmedzená dodávka pitnej vody na Vašom odbernom mieste v Námestove smer Klin. Budeme sa snažiť opravu zrealizovať čím skôr aby sme zabezpečili dodávku vody po čo najkratšom časovom obmedzení. Za porozumenie ďakujeme.
 • Dňa 16.07.2018 od 09.00 hod. bude v Dolnom Kubíne na ulici Radlinského odstavená dodávka vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí do jej odstránenia v súlade  § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
 • Dnes, t.j. 16.07.2018 bude prerušená dodávka pitnej vody v Trstenej na uliciach: Malý rad, Nábrežie Ľ. Štúra, Zápotočná a Puškinova. Dodávka bude prerušená od 08:00 do odstránenia poruchy.
 • Dňa 13.07.2018 od 08.30 hod. bude v Dolnom Kubíne, miestna časť Medzihradné odstavená dodávka vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí do jej odstránenia v súlade  § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.     

 • Dňa 12.07.2018 od 08:00 hod. bude v obci Párnica (dolný koniec-smer Lesy) odstavená dodávka vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí do jej odstránenia v súlade  § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
 • Dňa 10.07.2018 od 09:00 hod. bude vo Vyšnom Kubíne odstavená dodávka vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí do jej odstránenia v súlade  § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.      
 • Dňa 10.07.2018 bude prerušená dodávka pitnej vody v obci Čimhová. Odstávka pitnej vody bude od 08:00 hod. do odstránenia poruchy pred domom s. č. 152.
 • Dňa 04.07.2018 bude prerušená dodávka pitnej vody v obci Zábiedovo na ulici Družstevnej od 7:00 hod. do odstránenia poruchy.
 • Dňa 04.07.2018 od 09:00 hod. bude v obci Istebné odstavená dodávka vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí do jej odstránenia v súlade  § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
 • Dňa 03.07.2018 od 09.00 hod. bude v obci Párnica časť Záhrabovo odstavená dodávka vody z dôvodu havárie (poruchy) na vodovodnom potrubí do jej odstránenia v súlade  § 32, ods. 1, písmena b) Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
 • Dňa 03.07.2018 bude prerušená dodávka pitnej vody v Trstenej na ulici Hattalova za VUB v čase od 7:30 hod. do odstránenia poruchy.
 • Dňa 26.06.2018 od 09:00 hod. do odvolania bude v obci Medzibrodie nad Oravou  prerušená dodávka pitnej vody z dôvodu opravy poruchy na vodovodnom potrubí.
 • Dňa 06.06.2018 bude prerušená dodávka pitnej vody v obci Zábiedovo v smere od OcÚ k Makoviskám z dôvodu opravy poruchy na vodovodnom potrubí.
 • Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo oznamuje všetkým občanom, podnikateľom – s prevádzkami a návštevníkom na ul. Hviezdoslavova a Hviezdoslavovo námestie v Námestove že dňa 15.5.2018 v utorok bude v čase od 8:00 do cca 11:00 hod. obmedzená dodávka pitnej vody z dôvodu opravných prác na vodovodnom potrubí.
 • Dňa 04.05.2018 od 08:00 hod. do cca 13:00 hod. v obci Liesek prerušená dodávka pitnej vody na ul. Oravická z dôvodu opravy poruchy na vodovodnom potrubí pri dome s.č. 58.
 • Dňa 03.05.2018 od 08:00 hod. do odvolania bude v obci Nižná nad Oravou (s výnimkou časti Malá Orava) prerušená dodávka pitnej vody z dôvodu opravy poruchy na vodovodnom potrubí.
 • Dňa 23.03.2018 sa v obci Hruštín uskutoční plánovaná odstávka vody z verejného vodovodu v čase od 08:30 hod. do cca 13.00 hod. z dôvodu opravy vodovodného potrubia. Odstavený úsek bude: MŠ, ZŠ, predajňa Jednota, časť ulice Hlavná, ulica Zamost.
 • Dňa 20.02.2018 sa v obci Oravský Podzámok uskutoční plánovaná odstávka vody z verejného vodovodu v čase od cca 08:30 hod. do cca 13.00 hod. z dôvodu opravy vodovodného potrubia. Odstavený úsek bude: od Štátnych lesov s.č.13  smer Široká – popri hlavnej ceste.