Kontakt

Späť

Kontaktné informácie

Adresa

E-mail

Telefonické kontakty

+421(0)917 516 477
+421(0)43 588 56 17
+421(0)43 586 46 60
+421(0)43 586 47 59
+421(0)43 582 36 61

Stránkové hodiny

Fakturačné údaje

Úhrada faktúr za dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN: SK15 7500 0000 0040 2945 2041
BIC kód banky: CEKOSKBX

Bankové spojenie: VÚB, a.s
IBAN: SK47 0200 0000 0025 2713 5154
BIC kód banky: SUBASKBX

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK59 1100 0000 0026 2416 8281
BIC kód banky: TATRSKBX

Úhrada faktúr za ostatné služby

Bankové spojenie: VÚB, a.s
IBAN: SK74 0200 0000 0035 7850 2051
BIC kód banky: SUBASKBX

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK27 1100 0000 0029 2890 1729
BIC kód banky: TATRSKBX

Výkonné vedenie spoločnosti:

Ing. Jozef REVAJ

Ing. Marcel BAKOŠ

Ing. Silvia GROFČÍKOVÁ

Ing. Matúš REVAJ

Ing. Ján RONČÁK

Ing. Anastázia BALLOVÁ

Róbert MICHALICA

Ing. Zuzana DUDÁŠOVÁ

Peter HUDÁK

Vytýčenie sietí

Majstri strediska vodovodov: