Výrobné ukazovatele

Späť

Porovnanie základných výrobných ukazovateľov z rokov 1975, 2000, 2005, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 a 2022.

UkazovateľJedn.197520002005201420152016201720182019202020212022
voda vyrobenátis.m3418972785748457646694559469748744801488750395102
voda odkanalizovanátis.m3175831562476258527072815303231853325332633323422
dĺžka vodovodnej sietekm214630689.1773.4780794.3806815821823832849.5
dĺžka kanalizačnej sietekm35128193292.8304.8442.1443455459463471486.7
počet zamestnancovosôb84213169.3157.8157.1156.1156.7157.7159.3156.6156.7159.6
napojených na vodovodobyv.3680099204100105105825106970107585108118108887109533110030110552110307
napojených na kanalizáciuobyv.181004929953152655036616267806811698153085756863788705187316
spotreba vody obyvateľovl/os./deň1828970.461.561.466.366.963.366.568.2

Vyrobená voda a odkanalizovaná voda tis. m³

Dĺžka vodovodnej siete a dĺžka kanalizačnej siete (v km)