História

Späť

1970 – 1985
Oravská vodárenská spoločnosť - ovs.sk
Pramenná štôlňa vodného zdroja v Oraviciach, Bobroveckej doline.
Hlavnou vodárenskou tepnou na Orave je Oravský skupinový vodovod (OSV). Bol vybudovaný v rokoch 1970 – 1985. Hlavné vodné zdroje s kapacitou 131,5 l/s sú v Oraviciach.
1931 – 1932
Oravská vodárenská spoločnosť - ovs.sk
Vodojem 2×140 m3 Dolný Kubín – Staré mesto
Prvý skupinový vodovod bol vybudovaný v rokoch 1931 – 1932 firmou LANNA z Bratislavy pre mesto Dolný Kubín a obec Jasenovú. Vodný zdroj sa nachádza na západnom úpätí Choča, v katastrálnom území obce Jasenová.
1930-1931
Oravská vodárenská spoločnosť - ovs.sk
Prítok vody do vodojemu v Tvrdošíne z roku 1930.
Prvým obecným vodovodom bol vodovod pre mesto Tvrdošín postavený v rokoch 1930 – 1931 firmou RUMPEL zo Žiliny.
16. storočie
Prvý vodovod na Orave bol vybudovaný v 16. storočí pre Oravský hrad. Privádzal dreveným potrubím pitnú vodu z Grúňa do hradnej kuchyne a do stajní.
1970
Riadenie vodného hospodárstva na Slovensku prekonalo mnohé zmeny. Z bývalých Okresných vodohospodárskych správ dňa 01. 07. 1970 vznikli rozpočtové, neskôr hospodárske organizácie – štátne podniky vodární a kanalizácií. Súčasťou štátneho podniku Severoslovenské vodárne a kanalizácie Žilina, bol aj odštepný závod 02 Dolný Kubín. Z neho transformáciou 7. septembra 2006 vznikla Oravská vodárenská spoločnosť, akciová spoločnosť, ako nástupnik Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Žilina.