Projekty EÚ

Späť

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. pripravuje a realizuje projekty, spolufinancované zo zdrojov Európskej únie a tiež prostriedkov štátneho rozpočtu.

Projekt: Odkanalizovanie obcí Dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná. Ďaľšie informácie o projekte sa dozviete aj TU a TU.