Poruchy a odstávky

Späť

05.06.2024
Liesek, ul. Oravická, ul. Bugaj

Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Tvrdošín oznamuje odberateľom pitnej vody v obci Liesek ul. Oravická (pri kostole) a ul. Bugaj, že dňa 05. 06. 2024 od 8.00 hod. bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody a to až do skončenia nevyhnutných prác.  Oznámenie je v zmysle §32 Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za vzniknuté problémy sa vopred ospravedlňujeme a za pochopenie ďakujeme.

04.06.2024
Dolný Kubín, Alej Slobody.

Oravská vodárenská spoločnosť a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Dolný Kubín oznamuje občanom, podnikateľským prevádzkam a subjektom ako odberateľom pitnej vody v Dolnom Kubíne, ulica Alej Slobody že dňa 04. 06. 2024 (utorok) od 08:00 hod bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody a to až do skončenia nevyhnutných prác. Oznámenie je v zmysle §32 Zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za vzniknuté problémy sa vopred ospravedlňujeme a za pochopenie ďakujeme. Dočasné náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou bude zabezpečené malou cisternou s pitnou vodou umiestnenou pri predajni Elite Bike Škvarka.

29.05.2024
Zábiedovo

Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Tvrdošín oznamuje odberateľom pitnej vody v obci Zábiedovo, že dňa 29. 05. 2024 od 08:30 hod. bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody a to až do skončenia nevyhnutných prác. Oznámenie je v zmysle §32 Zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za prípadné vzniknuté komplikácie a problémy v dodávke pitnej vody sa vopred ospravedlňujeme a za pochopenie ďakujeme.

24.05.2024
Námestovo, ul. Mlynská

Oravská vodárenská spoločnosť a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Námestovo oznamuje občanom, podnikateľským prevádzkam a subjektom ako odberateľom pitnej vody v Námestove na ul. Mlynská že dňa 24. 05. 2024 od 8:00 hod bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody a to až do skončenia nevyhnutných prác. Predpoklad ukončenia prác do 14:00 hod. Oznámenie je v zmysle §32 Zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Za vzniknuté problémy sa vopred ospravedlňujeme a za pochopenie ďakujeme.

 

23.05.2024
Liesek, dolná časť

Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Tvrdošín oznamuje odberateľom pitnej vody v obci Liesek, dolná časť obce, že dňa 23. 05. 2024 od 8.30 hod. bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody a to až do skončenia nevyhnutných prác. Oznámenie je v zmysle §32 Zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

23.05.2024
Štefanov, Dolný Štefanov

Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Tvrdošín oznamuje odberateľom pitnej vody v obci Štefanov, časť Dolný Štefanov, že dňa 23. 05. 2024 od 8.30 hod. bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody a to až do skončenia nevyhnutných prác. Oznámenie je v zmysle §32 Zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

22.05.2024
Zuberec, ulica Hrady

Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Tvrdošín oznamuje odberateľom pitnej vody v obci Zuberec, ulica Hrady, že dňa 22. 05. 2024 od 8:30 hod. bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody a to až do skončenia nevyhnutných prác. Oznámenie je v zmysle §32 Zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

21.05.2024
Habovka, Stodolisko, ulica Blatná

Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Dolný Kubín, prevádzka vodovodov Tvrdošín oznamuje odberateľom pitnej vody v obci Habovka, časť Stodolisko, ulica Blatná, že dňa 21. 05. 2024 od 9.00 hod. bude z dôvodu nutnej a neodkladnej opravy poruchy verejného vodovodného potrubia odstavená dodávka pitnej vody a to až do skončenia nevyhnutných prác a do odstránenia poruchy. Oznámenie je v zmysle §32 Zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

13.05.2024
Párnica, Záhrabovo

Oravská vodárenská spoločnosť a. s. Dolný Kubín bude dňa 13. 05. 2024 t. j. v pondelok vykonávať opravu verejného vodovodu – výmenu centrálneho redukčného ventilu DN80 v AŠ Záhrabovo v obci Párnica. Z uvedeného dôvodu môže dôjsť k obmedzeniu alebo prerušeniu dodávky vody až do odstránenia poruchy. Oznámenie je v zmysle §32 Zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

09.05.2024
Vyšný Kubín

Oravská vodárenská spoločnos,ť a.s. Dolný Kubín bude dňa 16.01.2024 t.j. v utorok vykonávať opravu verejného vodovodu vo Vyšnom Kubíne, časť od pohostinstva smerom na Leštiny. Z uvedeného dôvodu môže dôjsť k obmedzeniu alebo prerušeniu dodávky vody pre Vašu nehnuteľnosť v čase od cca 09:00 hod. do odstránenia poruchy. Oznámenie v zmysle Zákona č.442/2002, § 32 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

19.01.2024
Dolný Kubín, ul. Generála Svobodu

Oravská vodárenská spoločnos,ť a.s. Dolný Kubín bude dňa 19.01.2024 t.j. v piatok vykonávať opravu verejného vodovodu v Dolnom Kubíne, ul. Generála Svobodu. Z uvedeného dôvodu môže dôjsť k obmedzeniu alebo prerušeniu dodávky vody pre Vašu nehnuteľnosť v čase od cca 09:00 hod. do odstránenia poruchy. Oznámenie v zmysle Zákona č.442/2002, § 32 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.