Harmonogram odpočtov

Späť

Harmonogram odpočtov meradiel.

Je potrebné, aby odberatelia v plánovanom čase odpočtu meradiel sprístupnili vodomerné šachty a priestory, v ktorých sa meradlo nachádza, a aby odstránili všetky prekážky, ktoré znemožňujú vykonanie odpočtu meradla. V prípade, ak pracovníci Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s. v plánovanom čase odpočtu meradiel nebudú môcť odčítať stav meradla a odberateľ nevykoná samoodpočet a stav meradla nenahlási dodávateľovi do 3 pracovných dní od zanechania oznámenia o odpočte meradla, odberateľovi sa fakturuje vodné a stočné vo výške priemerného množstva vody dodanej a vody odvedenej za predchádzajúce obdobie.

Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Dolný Kubín môže v priebehu kalendárneho roka plánovať rôzne neplánované odpočty meradiel, tzv. technické odpočty, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť fakturácie. K 31.12. bežného roku na základe nahlásenia aktuálneho stavu meradla vystaví OVS, a.s. elektronickú faktúru. Formulár na nahlásenie stavu e-mailom sa nachádza tu: formular. Požiadať o vystavenie faktúry môže odberateľ aj písomne (v žiadosti je nutné uviesť číslo a stav meradla na odbernom mieste, dátum odpočtu a identifikačné údaje odberateľa).

Podľa Vyhlášky ÚRSO č. 21/2017 Z. z. §10 sa odpočet v bytových domoch vykoná do 31. decembra bežného roku. Niektorí novopripojení producenti, napojení na kanalizáciu vybudovanú projektom „Zásobovanie vodou a odkanalizovanie oravského regiónu, etapa 2“, budú v rámci previerok napojenosti na VK odpisovaní a fakturovaní mimo harmonogram obce (technický odpočet).

Odberateľ môže stav meradla nahlásiť:

Elektronickou formou (e-mailom):

  • vyplnením formulára Samoodpočet v portáli Zákaznícka zóna (banner Zákaznícka zóna na hlavnej stránke www.ovs.sk)

Telefonicky:

  • Prevádzkový obvod Dolný Kubín na t. č.: 043/2388 562; mobil: 0915 874 407
  • Prevádzkový obvod Tvrdošín na t. č.: 043/2388 533; mobil: 0915 874 416
  • Prevádzkový obvod Trstená na t. č.: 043/2388 534; mobil: 0915 874 453
  • Prevádzkový obvod Námestovo na t. č.: 043/2388 513, 043/2388 539; mobil: 0915 874 505

Faxom:

  • číslo faxu: 043/5863 682

Písomne:

  • na adresu: Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín

Časový harmonogram odpočtov meradiel na rok 2024 - pre fakturáciu:

Obec termín odpisov
Okres Dolný Kubín
Dolný Kubín september
Bziny október
Dlhá nad Oravou máj
Dolná Lehota november
Horná Lehota apríl
Chlebnice apríl
Istebné jún
Jasenová máj
Jelšava október
Kňažia september
Kraľovany jún
Krivá máj
Kubínska Hoľa jún
Leštiny apríl
Malatiná máj
Medzibrodie apríl
Mokraď september
Oravská Poruba september
Oravský Podzámok september
Osádka apríl
Párnica apríl
Pokryváč november
Pribiš október
Pucov október
Sedliacka Dubová máj
Veličná september
Vyšný Kubín máj
Zázrivá október
Žaškov jún
Okres Tvrdošín
Brezovica máj
Čimhová máj
Habovka máj
Hladovka máj
Krásna Hôrka október
Liesek jún
Medvedzie október
Nižná október
Nové Ústie apríl
Oravice apríl
Oravská Priehrada jún
Oravský Biely Potok november
Podbieľ september
Suchá Hora november
Štefanov jún
Trstená september
Tvrdošín október
Ústie nad Priehradou apríl
Vitanová máj
Zábiedovo apríl
Zemianska Dedina máj
Zuberec apríl
Okres Námestovo
Babín november
Beňadovo november
Bobrov apríl
Breza november
Hruštín jún
Klin apríl
Krušetnica november
Lokca jún
Lomná jún
Mutné jún
Námestovo október
Novoť máj
Oravská Jasenica jún
Oravská Lesná september
Oravská Polhora apríl
Rabča december
Sihelné máj
Slanická Osada apríl
Ťapešovo september
Vaňovka máj
Vasiľov apríl
Vavrečka apríl
Zákamenné december
Zubrohlava máj