Kvalita vody

Späť

Kvalita vody sa hodnotí a kontroluje podľa ukazovateľov kvality vody a ich hygienických limitov, predpísaných Vyhláškou MZ SR č. 91/2023 Z. z. Oravská vodárenska spoločnosť,a.s. túto kontrolu pravidelne vykonáva vlastným akreditovaným laboratóriom počas celého transportu od vodárenskeho zdroja až po spotrebiteľa. Kontrola kvality pitnej vody u spotrebiteľa je vykonávaná aj Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne.
Toto dlhoročné sledovanie potvrdzuje, že dodávaná voda je kvalitná a nepotrebuje už ďalšiu úpravu. Táto informácia je určená tým odberateľom, ktorí sa snažia „vylepšiť“ kvalitu vody pomocou rôznych zariadení na domácu úpravu vody (filtre, nádoby), ktoré práve naopak, zbavujú vodu minerálnych látok a menia ju z pitnej na úroveň destilovanej vody. Konzumácia vody, ktorá je zbavená minerálnych látok ako je vápnik a horčík, predstavuje zvýšené riziko poškodenia zdravia a vzniku rôznych ochorení. Jediná potrebná úprava podzemnej vody na to, aby splňala predpísané hodnoty pitnej vody, je jej zdravotné zabezpečenie dezinfekciou. V oravskom regióne je dezifekcia vody vykonávaná chlórovaním tak, aby v rozvodnej sieti bola koncentrácia voľného chlóru v rozmedzí od 0,05 – 0,3 mg/l. Je to dávka, ktorá zabezpečuje zneškodnenie všetkých druhov baktérií a vírov od miesta akumulácie vody až k spotrebiteľovi a pritom nemení kvalitu vody. Na mieste je informácia, že niekedy sa vyskytujúci biely vzhľad vody po napustení z vodovodnej batérie je spôsobený prevzdušnením vody a nie prechlórovaním. Nadbytok chlóru by bol sprevádzaný silným zápachom.

Tvrdosť vody

Tvrdosťou vody sa vyjadruje obsah vo vode rozpustených nerastov, z ktorých prevažuje vápnik a horčík. Každá voda obsahuje minerály v prírodnej podobe, ich obsah závisí od geologickej skladby horniny, ktorou voda v podzemí preteká.

Stupnica tvrdosti vody:

PopisStupeň tvrdosti v [°dH ] - nemeckýStupeň tvrdosti v [mmol/l]
veľmi mäkkámenej ako 4menej ako 0,71
mäkká4-Aug0,71 - 1,42
stredne tvrdá8-Dec1,42 - 2,14
tvrdáDec-182,14 - 3,20
značne tvrdá18 - 303,20 - 5,40
veľmi tvrdáviac ako 30viac ako 5,40

Odporúčaná tvrdosť pitnej vody:

Vyhláška MZ SR č. 91/2023 Z. z. uvádza ako odporúčanú hodnotu pre pitnú vodu obsah vápnika a horčíka 1,1 až 5 mmol/l. Vápnik, ktorý tvorí hlavnú zložku tvrdosti, nemá žiadne negatívne účinky na zdravie. Voda z vodovodu je vlastne najjednoduchším každodenným zdrojom vápnika a horčíka pre organizmus človeka.

Nežiadúce prejavy tvrdej vody:

Tvorba vodného kameňa vo varných nádobách, práčkach, teplovodných trubkách, ohrievačoch vody a kotloch vyššia spotreba pracích prostriedkov.

Hodnoty tvrdosti vody na jednotlivých vodovodoch v správe OVS, a. s.

   VODOVODTvrdosť vodyVODOVODTvrdosť vodyVODOVODTvrdosť vody
v mmol/lv mmol/lv mmol/l
OKRES DOLNÝ KUBÍNOKRES TVRDOŠÍNOKRES NÁMESTOVO
Krivá1.8Vitanová1.8Námestovo1.8
Dlhá1.8Čimhová1.9Klin1.8
Chlebnice1.9Liesek1.9Zubrohlava1.8
Sedliacká Dubová1.8Trstená1.8Bobrov1.8
Horná Lehota1.8Ústie nad Priehradou1.8Babín1.5
Oravský Podzámok1.8Nové Ústie1.8Vasíľov1.5
Pribiš1.8Tvrdošín1.8Rabča0.6
Bziny1.8Štefanov1.8Oravská Polhora1.7
Dolný Kubín1.8Nižná1.4Hruštín1.4
Vyšný Kubín1.9Podbiel1.4Vaňovka1.4
Jasenová1.9Krásna Hôrka1.4Sihelné1.4
Oravská Poruba1.8Or. B. Potok1.3Mutné0.3
Veličná, Revišné1.8Zuberec0.8Ťapešovo1.3
Osádka,Leštiny2.8Habovka0.8Oravská Lesná1
Malatiná2.3Hladovka2.2Lomná1.8
Pucov, Medzibrodie3.6Suchá Hora2.2Novoť1.5
Žaškov2.6Brezovica1.2Breza1.8
Párnica2.2Zábiedovo1.7Lokca1.3
Kraľovany1.9Zem. Dedina2.5
Istebné2.4
Zázrivá Ústredie1.8
Zázrivá Dolina2
Pokryváč3.3

Prepočty tvrdosti vody
1 mmol/l (milimol/liter) = 5,6 °dH
1 °dH ( nemecký stupeň) = 0,1783 mmol/l

Informácia o kvalite vypúšťaných odpadových vôd z ČOV v správe OVS, a.s. za rok 2023

 Názov kanalizácie a ČOV  Mesačné hodnoty ukazovateľov kvality vypúšťaných odpadových vôd
 prietok  BSK5 s atm CHSK  NL  N-NH4+   N celk  P celk
 l/s mg/l  mg/l    mg/l   mg/l   mg/l   mg/l 
Dolný Kubín limit   80,0 20,0  90,0  20,0  15,0  15,0  2,0 
  skutočnosť  61.5 4.9 25 11,0  4.6 8.3 1.6
Žaškov limit 0.15 30,0  135,0  30
  skutočnosť  0,07 5.7 30 14
Zázrivá limit 1.25 30 135 30 - - -
  skutočnosť 1.01 5.7 31 13 - - -
Kraľovany limit 0.9 25 90 25 - - -
  skutočnosť 0.41 15.6 53 21 - - -
Horná Lehota limit  1,0 25,0  70,0  30,0 
  skutočnosť  1 10.4 42,0  18
Dlhá nad Oravou limit 0,75  30,0  135,0  30,0 
  skutočnosť  0.72 7.8 46 17,0 
Krivá limit 1 30,0  100,0  30,0 
  skutočnosť  0.69 7.6 43,0  16,0 
Nižná nad Oravou limit 158  20,0  60,0  20,0  10,0  15,0  2,0 
  skutočnosť  67.09 4 22,0  10,0  3.6 4.4 1,5 
Habovka  limit 6.9 20 100,0  20,0  20,0 
  skutočnosť 4.48 8.2 45,0  18,0  5.8
Nové ústie limit  0,95 30,0  100,0  30,0 
  skutočnosť 0.83 11.8 43,0  18
Štefanov nad Oravou limit 1.22 30 135 30 - - -
  skutočnosť 1.04 8.1 44 17 - - -
Podbiel - Zámostie limit 0,4  30,0  135,0  30,0  - - -
  skutočnost  0,11 7 41 18 - - -
Ústie nad Priehradou limit 0.3 30 100,0  30,0  -
  skutočnosť 0.37 8.3 36,0  15,0 
Oravská Priehrada limit  3,5 30,0  100,0  30,0 
  skutočnosť 1.46 5.4 28 10,0 
Námestovo limit  109,4 20  80,0  20,0  10,0  15 2
  skutočnosť 99.7 6.2 27 13 9.9 12 0.9
Oravská Lesná limit  6,0 30,0  100,0  30,0 
  skutočnosť 2.03 4.9 27 12 -  
Medzibrodie nad Oravou limit 0.87 30 135 30  -  -
  skutočnosť 0.57 16 57 22