Zákazníkom

Späť

Služby pre zákazníkov

Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. v záujme zlepšenia úrovne a rozsahu služieb poskytovaných zákazníkom zriadila zákaznícke centrum.

Služby poskytované v zákazníckom centre:

  • uzatváranie a aktualizácia zmlúv a ich dodatkov, zmeny odberateľa
  • dohodnutie a aktualizácia výšky preddavkových platieb
  • dohodnutie spôsobu platieb preddavkov a faktúr
  • prijímanie reklamácií faktúr za vodné a stočné a faktúr za poskytované služby
  • prijímanie reklamácií vodomerov
  • prijímanie žiadostí o preskúšanie meradla
  • poskytovanie informácií o fakturácii vodného a stočného, o pohľadávkach
  • prijímanie platieb v hotovosti (pokladňa)
  • prijímanie žiadostí o zriadenie vodovodných a kanalizačných prípojok (technický úsek)
  • vyjadrovanie k projektovej dokumentácii a stavebným povoleniam (technický úsek)

Adresa:

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
Bysterecká 2180
026 80 Dolný Kubín
sekretariat@ovs.sk

Stránkové hodiny:

Pondelok až piatok: 7:00 – 14:00 h

Kontakty:

NON–STOP dispečing
Tel.: 0917 516 477

Kontakt pre nahlasovanie korupčnej činnosti:

Informátor:

Tel.: 043/5864 660, 5864 759

Miriama Ballová – zmluvy pre ostatných odberateľov (organizácie, bytové spoločenstvá), prijímanie reklamácií
Tel.: 043/2388 508, e-mail: miriama_ballova@ovs.sk

Monika Pilarčíková – zmluvy pre domácnosti (obyvateľstvo)
Tel.: 043/2388 538, e-mail: monika_pilarcikova@ovs.sk

Marta Košarišťanová – informácie o pohľadávkach, o fakturácii vodného a stočného
Tel.: 043/2388 566, 0917 651 370, e-mail: marta_kosaristanova@ovs.sk

Marcela Tuturová – fakturácia vodného a stočného
Tel.: 043/2388 510, e-mail: marcela_tuturova@ovs.sk

Ing. Eva Tuturová – fakturácia vodného a stočného
Tel.: 043/2388 509, e-mail: eva_tuturova@ovs.sk

Ing. Denisa Hutlasová, Ing. Leoš Záborský, Ing. Zuzana Vanková (technické oddelenie) – vyjadrenia k projektovým dokumentáciám, žiadosti o vodovodné a kanalizačné prípojky

Tel.: 043/2388 560, 0917 651 371, e-mail: denisa_hutlasova@ovs.sk

Tel.: 043/2388 529, 0905 850 612, e-mail: leos_zaborsky@ovs.sk

Tel.: 043/2388 505, 0905 919 960, e-mail: zuzana_vankova@ovs.sk

Róbert Michalica – sťažnosti zákazníkov

Tel.: 043/2388 506, 0905 783 004, e-mail: robert_michalica@ovs.sk