Oprava vodovodu v Námestove

Späť

Facebook
WhatsApp
Telegram
LinkedIn

Oprava vodovodu v Námestove

Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. v rámci plánu opráv vykonáva v termíne od 05/2024 opravu verejného vodovodu OC DN 250 dĺžky 186 metrov v Námestove, smer Klin, ulica „Cesta Polom“ k priemyselnej časti.

Oprava bude vykonaná dodávateľským spôsobom technológiou Relining d225/DN250 , t. j. vtiahnutie nového vodovodného potrubia do pôvodného potrubia. Súčasťou prác bude aj oprava existujúcej šachty a výmena armatúr. Čiastočne budú vykonané lokálne výkopy pre zriadenie technologického postupu reliningu. Predpokladané náklady predstavujú 90 000,- €. Dodávka pitnej vody by nemala byť obmedzená, je zabezpečený dočasný obtok. Môže však dôjsť k čiastočnému krátkodobému prerušeniu dodávky pitnej vody. O čom budeme bezodkladne informovať. Taktiež bude čiastočné obmedzená premávka vozidiel. Za prípadné vzniknuté komplikácie a problémy v dodávke pitnej vody sa vopred ospravedlňujeme a za pochopenie ďakujeme.

Situácia