Rekonštrukcia vodojemu Sihelné

Späť

Facebook
WhatsApp
Telegram
LinkedIn

V roku 2023 sme v obci Sihelné vykonali rekonštrukciu vodojemu 2×150 m3. Nadzemná časť vodojemu bola demolovaná a nahradená novým moderným kioskom. Investičné náklady predstavovali 43 273,- € bez DPH.

Fotografie vodojemu pred a po.