Svetový deň vody

Späť

Facebook
WhatsApp
Telegram
LinkedIn

Svetový deň vody, ktorý sa od roku 1993 každoročne koná 22. marca, je každoročným podujatím OSN zameraným na význam sladkej vody. Svetový deň vody oslavuje vodu a zvyšuje povedomie o 2,2 miliárd ľudí, ktorí nemajú prístup k bezpečnej vode. Cieľom je prijatie opatrení na riešenie globálnej vodnej krízy. Hlavným cieľom Svetového dňa vody je podporiť dosiahnutie cieľa trvalo udržateľného rozvoja, t.j. voda a hygiena pre všetkých do roku 2030. Koordinačný mechanizmus OSN pre vodu a hygienu každoročne stanovuje tému Svetového dňa vody. V roku 2023 sa zamerala na urýchlenie zmeny. V roku 2024 to bude téma „Využitie vody pre mier“.

Pri tejto príležitosti pripravila Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. pre občanov vo svojom regióne (okresy Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín) akciu – 30 % zľavu na minimálny rozbor vzorky pitnej vody podľa platnej legislatívy. Po kliknutí na tento odkaz si stiahnete viac informácií.